Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 28

Edukacja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Podoska-Filipowicz
 • Edukacja europejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3927

grupa kierunków, których kształcenie odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich, bez podziału...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 574

międzynarodową, której specyfika polega na tym, że dysponuje ona ramami instytucjonalnymi wspólnot europejskich...

Zasada demokratycznego państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej i szanowaniu istniejących stosunków prawnych. W ramach...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

, zacieśnienie współpracy w ramach polityki wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości. Unia Europejska. Utworzenie...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1477

zwiększenie inwestycji (inwencje dla rozwoju). W ramach tego filaru przewidziano: powołanie agencji...