Prawo europejskie - skrypt - Plan Schumana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie - skrypt - Plan Schumana  - strona 1 Prawo europejskie - skrypt - Plan Schumana  - strona 2 Prawo europejskie - skrypt - Plan Schumana  - strona 3

Fragment notatki:

Plan Schumana 9.5.1950 r. „pierwszy etap europejskiej federacji”
Europejska Wspólnota Węgla i Stali / EWWiS traktat paryski 18.4.1951r./ w.ż. 23.7.1952 r. - zawarty na 50 lat!
Wysoka Władza [Komisja] - główny organ decyzyjny/ inaczej niż w pozostałych Wspólnotach!
Rada - procedura konsultacji i zgody Europejska Wspólnota Obronna i Europejska Wspólnota Polityczna
traktat podpisany 27.5.1952r. przez 6 członków EWWiS
Raport Spaaka 1956 Traktaty rzymskie 25.3.1957 r./ 1.1.1958 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza EWG
Europejska Wspólnota Energii Atomowej EUROATOM
art. 2 Traktatu rzymskiego ustanawiającego EWG:
„Zadaniem Wspólnoty jest dążenie, przez utworzenie wspólnego rynku oraz stopniowe ujednolicanie polityki gospodarczej państw będących członkami Wspólnoty, do harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w ramach całej Wspólnoty, ciągłej i równomiernej ekspansji, większej stabilizacji, szybszego wzrostu stopy życiowej i ściślejszych stosunków między państwami, które ona jednoczy.”
Art. 2- zmieniony- Traktem z Maastricht :
"Zadaniem Wspólnoty jest, poprzez utworzenie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz realizację wspólnej polityki lub działań określonych w artykułach 3 i 3a, wspieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, trwałego i nieinflacyjnego wzrostu z poszanowaniem środowiska naturalnego, wysokiego stopnia zbieżności działań gospodarczych, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia stopy życiowej i jakości życia, ekonomicznej i społecznej spójności oraz solidarności pomiędzy Państwami członkowskimi."
Art. 2 - Traktatem Amsterdamskmi - "Zadaniem Wspólnoty jest, poprzez utworzenie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz realizację wspólnej polityki lub działań określonych w artykułach 3 i 4, wspieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działań gospodarczych, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, równości między mężczyznami a kobietami, trwałego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i zbieżności przedsięwzięć gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony poprawy jakości środowiska naturalnego, podnoszenia standardu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności pomiędzy Państwami członkowskimi”.
wspólny rynEk/ 3 fazy - 12 lat − 1958-1970
unia celna art. 9-29/obecnie art. 23-29 zmiany TA


(…)

… kwalifikowaną.
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskiech TR Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sąd Pierwszej Instancji 1989
SĄd ds. SłuŻby Publicznej UE 2005
Organy opiniodawcze - dialog z instytucjami Komitet Ekonomiczno Społeczny
♦ Traktat rzymski 1957
Przedstawiciele różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego
Traktat nicejski 2001
Przedstawiciele różnych gospodarczych i społecznych…
… wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie z docelowym sformułowaniem polityki obronnej, która mogłaby prowadzić z czasem do wspólnej obrony;
wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii;
rozwijanie bliskiej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;
pełne zachowanie i wzmacnianie acquis communautaire ...
Dach UE
jednolita struktura instytucjonalna / Rada Europejska
wspólne cele i wartości [art. F/ obecnie art. 6]
Trzy Filary UE
I Wspólnotowy II Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa/ WPZiB
III Współpraca w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
[od TA Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych/ WPiSK]
Fundament
wspólny mechanizm zmiany Traktatów i członkostwa (art. 48 i 49…
… większości oraz zmian w systemie sześciomiesięcznych prezydencji Rady, z możliwością jego modyfikacji), Komisji Europejskiej (nowy skład i wzmocnienie roli jej przewodniczącego), ministra spraw zagranicznych Unii (utworzenie nowego urzędu, którego nazwa zostanie zmieniona na „Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa”) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System…
… / TS i ZP 1965 Traktat o fuzji instytucji - Rada, Komisja
BUDŻET 1970 Pierwszy Traktat Budżetowy - własne źródła dochodów / rozszerzył uprawnienia PE 1975 Drugi Traktat Budżetowy - Trybunał Obrachunkowy
własne źródła dochodów/ decyzja z 21.4.1970 r. 1. cła
2. opłaty nakładane na import artykułów rolnych [ ad. 1 i 2 - 10-25% mogą zatrzymać państwa członkowskie - decyzja Rady dotycząca zasobów własnych…
… poszerzanie
Traktat o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej z 1992 Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria
→ 1995 Szwecja, Finlandia, Austria
→ 2004 Polska, Czechy, Węgry, Słowenia, Słowacja, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa + Malta → 2007 Bułgaria, Rumunia Turcja, Norwegia, Chorwacja .... ???
Traktat Amsterdamski/ 2.10.1997. / w.ż. 1.5.1999 art. A „Traktat ten zaznacza nowy etap…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz