Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 29

Turystyka w negocjacjach z UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

do działania w ramach jednolitego rynku, dostosowania systemu prawnego oraz wprowadzenia niezbędnych rozwiązań...

Akcesja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

wynikających z sytemu WE i jego ram instytucjonalnych (tj. acquis communautaire), obejmujących: treść i zasady...

Współczesne Systemy Polityczne - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

społecznych (formalnych i nieformalnych) uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa...

Specyfika Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1071

w ramach swoich uprawnień – zasada równowagi instytucjonalnej  zasada autonomii instytucjonalnej...

Polityka rozwoju-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Walerian Kwoka
 • Ekonomika i polityka regionalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Ramy Odniesienia (NSRO) do KE (państwa członkowskie) Stanowisko dotyczące NSRO (KE) Wdrażanie NSRO...