Współczesne Systemy Polityczne - 1

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne Systemy Polityczne - 1 - strona 1 Współczesne Systemy Polityczne - 1 - strona 2 Współczesne Systemy Polityczne - 1 - strona 3

Fragment notatki:

System polityczny: 1.ogół struktur, procedur i instytucji, które działają wspólnie by znaleźć
rozstrzygnięcie problemów 2. Ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i
grup społecznych (formalnych i nieformalnych) uczestniczących w działaniach politycznych w
ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne między nimi
stosunki.

System polityczny upowszechnił się od opublikowania pracy Einsteina w 1954 r. termin ten miał zastąpić pojęcie „system rządzenia”. Einstein bowiem wiedział, że system rządzenia jest pojęciem
wyższym. System polityczny to struktura obejmująca trzy elementy
 Wspólnotę
 Reżim
 Instytucje polityczne

Na system składają się trzy elementy:
1. Idee i wartości polityczne: uznawane i przestrzegane w danym społeczeństwie wartości
znajdujące się w Konstytucji np. Konstytucji RP znajduje się idea państwa
demokratycznego, państwa prawa, państwa sprawiedliwości społecznej.
Do wartości państw demokratycznych należą:
 Idea ludowładztwa
 Idea równości społecznej
 Idea jedności
 Idea podziału władzy

2. Instytucje i organizacje polityczne: np. partie polityczne, związki zawodowe (wywierają
wpływ na partie), państwo (największa przymusowa organizacja polityczna) organizują
życie polityczne i za pomocą których społeczeństwo w nim uczestniczy.

3. Normy polityczne: normy, które obowiązują w życiu politycznym. Zalicza się do nich część
norm ustanowionych przez państwo np. statuty; regulują i organizują wcielanie w życie idei
i wartości politycznych oraz regulują strukturę i funkcjonowanie organizacji i instytucji
politycznych.

System polityczny zawiera wszystko to, co składa się na życie polityczne społeczeństwa.
System polityczny a ustrój polityczny.

Od pojęcia najwęższego do najszerszego:
1. Ustrój konstytucyjny
2. Ustrój polityczny
3. Ustrój państwowy
4. System polityczny
Instytucje porządkowe: m.in. fundacje; wpływają na społeczeństwo, organizują debaty polityczne
System polityczny a system społeczny: system polityczny stanowi istotną część systemu
społecznego
Państwowość jest formą pochodną wobec społeczeństwa – najpierw istnieje społeczność, która
dopiero tworzy państwo.
System polityczny a reżim polityczny:
Reżim polityczny: to sposób zorganizowania państwa. Układ formalnych jak i nie formalnych zasad
i mechanizmów regulujących funkcjonowanie centrum władzy politycznej oraz sposobów jej
powiązania ze społeczeństwem. Odgrywa szczególną rolę w stabilizacji systemu politycznego.
Typy:
 Demokratyczny
 Autorytarny
 Totalitarny
Systemy polityczne (definiowanie):
 Instytucjonalne: badacze twierdzą, że to ujęcie jest najważniejsze, ale zarzuca się że nie ą
zgodne z rzeczywistością; ogół instytucji za pośrednictwem, których podejmowane są
decyzje polityczne. To ogół osób, grup i organizacji i ich wzajemnych powiązań,
współdziałań oraz podmiotów posiadających dominujący wpływ na wypracowanie,
wprowadzenie w życie i interakcje norma reglamentujących życie wewnętrzne danego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz