Specyfika Unii Europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika Unii Europejskiej - wykład - strona 1 Specyfika Unii Europejskiej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Wykład I – Specyfika UE
UE funkcjonuje dzięki temu, że państwa członkowskie przekazały część swoich praw instytucjom niezależnym, które mają
reprezentować wspólny interes. Instytucjami tymi są:

Rada Europejska – wytacza główne cele rozwojowe

Rada UE (Ministrów) – tworzy prawo UE

Komisja Europejska – organ wykonawczy

Parlament Europejski – bierze udział w tworzeniu prawa

EBC

Trybunał Sprawiedliwości – czuwa nad przestrzeganiem prawa
Ponadnarodowość dotyczy:


Części instytucji UE – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, EBC ( z zastrzeżeniem
strefa euro)
Części polityk, hymn, flaga, służba dyplomatyczna
Fundamenty na których opiera się UE:


Traktat Lizboński
Traktat o funkcjonowaniu UE
Art. 2 wartości UE:Państwo prawa jako wartość: poszanowanie wolności, praw człowieka, demokracja
Zasada niedyskryminacji, zasada równości, zakaz dyskryminowania ze względu na rasę, płeć, wyznanie, wiek,
orientację, zakaz dyskryminowania ze względu na zatrudnienie czy w przypadku zakładania firm, swobodny
przepływ osób
Zasada solidarności – wspólna realizacja + solidarność finansowa
UE wprowadziła sankcje za nieprzestrzeganie tych zasad (Art. 7)- zwieszenie niektórych praw danego państwa, łącznie z
prawem do głosowania.
Cele UE (art. 3):

Wspieranie pokoju, wartości i dobrobytu
Zasady UE (art. 5):Unia działa wyłączenie w ramach przyznanych jej kompetencji
Zasada subsydiarności – UE nie może się we wszystko wtrącać
Zasada proporcjonalności – środki podejmowane przez UE, powinny być adekwatne do podjętych zadań
Kompetencje UE (traktat o funkcjonowaniu UE art. 3)- kategorie:
1.

2.


Wyłączne
Unia celna
Konkurencja
Polityka pieniężna w strefie euro
Wspólna polityka handlowa
Zachowanie morskich zasobów biologicznych
Dzielone
Rynek wewnętrzny
Polityka spójności
Rolnictwo i rybołówstwo energia i polityka energetyczna
Bezpieczeństwo sektora publicznego
Środowisko naturalne
Ochrona konsumenta
Prof. Janusz Świerkocki
Funkcjonowanie UE
Wykład I – Specyfika UE
3.Wspierane/ uzupełniane/ koordynowane
Ochrona zdrowia
Przemysł
Kultura
Turystyka
Młodzież
Edukacja
Sport
Podejmowanie decyzji w UE zależy od filaru:
1 Filar – zasadniczą rolę odgrywają instytucje unijne, rządzi metoda wspólnotowa, decyzje podejmowane są głównie
większości kwalifikowaną, proces decyzyjny: KE proponuje akt, a Rada i PE tworzą prawo. Zajmuje się sprawami
gospodarczymi.
2 i 3. Filar – decydują rządy państw, a instytucje odgrywają role drugoplanową. Decyzje podejmowane są jednomyślnie. 2
filar zajmuje się polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, a 3 współpracą sądowniczą
2 i 4 filar – liczba instytucji które biorą udział w podejmowaniu decyzji jest ograniczona.
Procedury podejmowania decyzji w UE:
Procedura prawodawcza – PE i Rada podejmują decyzję, stanowią prawo, EBC, Trybunał Sprawiedliwości mają
inicjatywę ustawodawczą
Proces decyzyjny
Procedura stanowienia prawa – Stanowi Rada UE z udziałem PE (33 przypadki), PE z udziałem Rady (3 przypadki)
Procedura stanowienia budżetu – KE przygotowuje projekt budżetu, a Rada UE i PE uchwalają go.
Zasady:

instytucje te muszą uwzględniać prawo wspólnotowe

każda instytucja powinna działać w ramach swoich uprawnień – zasada równowagi instytucjonalnej

zasada autonomii instytucjonalnej – niezależność wewnętrznych instytucji

zasada lokalnej współpracy
W UE funkcjonują 23 języki urzędowe, które obowiązują do wszystkich aktów prawnych. Języki robocze są stosowane
zwyczajowo przez pewne instytucje. Dokument PE są tłumaczone na angielski, francuski, niemiecki i włoski. Trybunał
Sprawiedliwości – j. roboczy – francuski.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz