Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 39

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 567

międzynarodową, której specyfika polega na tym, że dysponuje ona ramami instytucjonalnymi wspólnot europejskich...

Strefa Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302

Schengen, który jest nadal rozwijany w prawnych i instytucjonalnych ramach Unii Europejskiej. W skład...

Akty delegowane - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

. legislatywa, która odbywa się z udziałem Komisji Europejskie, Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Zawidzka-Łojek
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 784

WPROWADZENIE ZASADY OGÓLNE INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W RAMACH WSPÓLNOTY zakaz dyskryminacji zasada...

Plan D - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

nowego konsensusu w ramach projektu europejskiego, opartego na oczekiwaniach obywateli. Od wysłuchania...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3199

Unia Europejska, European Union, UE, związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

i formułuje zasady poli­tyki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Postanowienia traktatu...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 2814

liberalizacji przepisów o handlu zagranicznym.   W ramach wspólnej polityki rolnej istnieje zasada preferencji...