Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 40

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

nadużywania narkotyków. Działająca w ramach instytucjonalnych RE. Członkiem tej grupy jest Komisja Europejska...

Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

oraz ochrony i służenia jej interesom; b) szanuje zasady tych Traktatów oraz jednolite ramy instytucjonalne...

Instytucje Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Wykład 4 Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej (RUE) ang. Council of the European Union...

Traktat nicejski

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

na temat przy­szłości Unii Europejskiej. Miała ona dotyczyć przede wszystkim następujących kwestii...

Prezydencja w Unii - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

, że zwiększenie współpracy w ramach Unii jest właściwą odpowiedzią na kryzys gospodarczy i że Polityka Spójności...