wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wprowadzenie - strona 1 wprowadzenie - strona 2 wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE
ZASADY OGÓLNE INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W RAMACH WSPÓLNOTY
zakaz dyskryminacji
zasada lojalności
zasada subsydiarności
zasada proporcjonalności
PROBLEM TZW. ODWROTNEJ DYSKRYMINACJI
Sprawa 175/78 R v. Saunders [1979] ECR 1129
Sprawa 35 i 36/82 Morson & Jhanian [1982] ECR 3723
Sprawa C-370/90 Surinder Singh
POJĘCIE I ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
strefa wolnego handlu
unia celna wspólny rynek
unia gospodarcza i walutowa
WSPÓLNY RYNEK, RYNEK WEWNĘTRZNY, JEDNOLITY RYNEK - zakres pojęć, podstawy traktatowe art. 2 TWE: „Zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie wspólnego rynku, unii gospodarczej i walutowej oraz urzeczywistnianie wspólnych polityk (...) popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej (...), wysokiego stopnia konkurencyjności i zbieżności przedsięwzięć gospodarczych, (...) spójności gospodarczej i społecznej (...)”
art. 3 TWE: „W celu realizacji zadań określonych w art. 2 działania Wspólnoty (...) obejmują:
zakaz opłat celnych oraz ograniczeń ilościowych pomiędzy Państwami Członkowskimi w przywozie i wywozie towarów, jak również wszelkich innych środków o skutku równoważnym;
wspólną politykę handlową
rynek wewnętrzny charakteryzujący się zniesieniem między Państwami Członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału; (...)
zbliżenie ustawodawstw krajowych w stopniu koniecznym dla funkcjonowania wspólnego rynku (...)”
art. 14 TWE (dawny art. 7a) ust. 2: „Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez wewnętrznych granic, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu.”
Sprawa 207/83 Komisja v Zjednoczone Królestwo (`Origin Marking') [1985] ECR 1201, § 17: „zjednoczenie rynków krajowych w jednolity rynek posiadający cechy rynku narodowego”
ETAPY TWORZENIA RYNKU WEWNĘTRZNEGO „Nowe podejście” do harmonizacji, orzeczenie ETS w sprawie Cassis de Dijon, zasada wzajemnego uznania (mutual recognition) Biała Księga Komisji Completing the Internal Market, COM (85) 310
Jednolity Akt Europejski
art. 14 TWE (dawny art. 7a) ust.1: „Wspólnota podejmuje środki zmierzające do stopniowego ustanowienia rynku wewnętrznego w okresie do 31 grudnia 1992 r. (...)”
skutki prawne określenia daty ustanowienia rynku wewnętrznego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz