Swoboda przepływu towarów I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda przepływu towarów I - strona 1 Swoboda przepływu towarów I - strona 2 Swoboda przepływu towarów I - strona 3

Fragment notatki:

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW I
Podstawy traktatowe:
Art. 23 TWE (ex art. 9):
Podstawą Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
Postanowienia art. 25 i Rozdziału 2 niniejszego Tytułu stosują się do produktów pochodzących z Państw Członkowskich oraz do produktów pochodzących z państw trzecich, jeżeli znajdują się one w swobodnym obrocie w Państwach Członkowskich
Art. 24 TWE (ex art. 10): Produkty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie w jednym z Państw Członkowskich, jeżeli dopełniono wobec nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane cła i opłaty o skutku równoważnym w tym państwie członkowskim i jeżeli nie korzystały z całkowitego lub częściowego zwrotu tych ceł lub opłat.
Art. 25 TWE (ex art. 12): Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty wywierające ten sam skutek są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się tez do ceł o charakterze fiskalnym.
Uwaga: Traktat nie przewiduje wyjątków od tego zakazu, porównaj postanowienia dotyczące zniesienia ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym.
Pojęcie towaru
Sprawa 7/68 Komisja v. Włochy [1968] ECR 423: „(...) produkty, które mają wartość wyrażoną w pieniądzu i które mogą być przedmiotem transakcji handlowych”
Sprawa C-393/92 Almelo [1994] ECR I-1477
Sprawa 7/78 R v. Thompson [1978] ECR 2247
Sprawa 57/79 Debauve [1980] ECR 833
Sprawa C- 343/89 Witzmann [1990] ECR 4477
Zakaz wprowadzania ceł i opłat o podobnym skutku
pojęcie cła
Sprawa 26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 1
pojęcie opłat o skutku równoważnym do ceł
Sprawa 2 i 3/62 Komisja v. Luksemburg i Belgia [1962] ECR 867
Sprawa 24/68 Komisja v. Włochy (Statistical Levy) [1969] ECR 193: „(...) opłata pieniężna, nawet w minimalnej wysokości, nałożona jednostronnie, bez względu na sposób wprowadzenia i nazwę, dotycząca w równej mierze towarów krajowych lub zagranicznych i związana z faktem przekroczenia przez nie granicy, (...) także wtedy, gdy nie wywiera ona skutków protekcjonistycznych lub dyskryminacyjnych, zaś produkt, na który została nałożona, nie konkuruje z towarami krajowymi
Sprawa 2 i 3/69 Diamantarbeiders (1) [1969] ECR 211
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz