Swoboda przepływu towarów III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda przepływu towarów III - strona 1 Swoboda przepływu towarów III - strona 2

Fragment notatki:

SWOBODA PRZEPŁYWU TOWARÓW III
Doktryna wymogów imperatywnych
Sprawa 120/78 Cassis de Dijon [1979] ECR 649
Sprawa 788/79 Gilli i Andres [1980] ECR 2071
Sprawa 261/81 Rau de Smedt [1982] ECR 3961
Sprawa 178/84 Komisja v. Niemcy (Biersteuergesetz) [1987] ECR 1227 (ochrona konsumenta)
Sprawa C-315/92 Clinique [1994] ECR I-3317 (ochrona konsumenta)
Sprawa C-470/93 Mars [1995] ECR I-1923 (ochrona konsumenta)
Sprawa C-12/00 Komisja v. Hiszpania [2002]
Sprawa 16/83 Prantl [1984] ECR 1299 (zapobieganie nieuczciwej konkurencji)
Sprawa 302/85 Komisja v. Dania (Danish Bottles) [1988] ECR 4507 (ochrona środowiska)
Sprawa C-2/90 Komisja v. Belgia (Walloon Waste) [1992] ECR I-4431 (ochrona środowiska)
Sprawy poł. 60 i 61/84 Cinetheque [1985] ECR 2605 (promocja kinematografii)
Sprawa C-368/95 Familiapress [1997] ECR I-3689 (popieranie różnorodności prasy)
Sprawa C-60/00 Mary Carpenter [2002] (środki podjęte w celu ochrony interesu publicznego musi być zgodny z prawami podstawowymi)
Sprawa C-112/02 Schmidberger
6. Zasada wzajemnego uznania
*Komunikat Komisji dotyczący konsekwencji orzeczenia wydanego przez ETS 20 lutego 1979 roku w sprawie 120/78 (Cassis de Dijon), OJ 1980, C256/2:
„[k]ażdy produkt importowany z innego państwa członkowskiego musi być w zasadzie dopuszczony na terytorium importującego państwa członkowskiego, jeżeli został wytworzony i wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, tj. zgodnie z odpowiednimi regulacjami i technikami produkcji, jakie zwyczajowo i tradycyjnie akceptowane są w państwie eksportującym. Powyższa zasada sugeruje, że państwo członkowskie, ustanawiając handlowe lub techniczne regulacje mogące wywierać wpływ na swobodny przepływ towarów, nie powinno przyjmować wyłącznie narodowego punktu widzenia i brać pod uwagę jedynie standardy dotyczące produktów krajowych. Właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku wymaga, aby każde państwo członkowskie uznawało uzasadnione interesy innych państw członkowskich.”
7. Prawo własności intelektualnej a swoboda przepływu towarów
*Ochrona własności intelektualnej a rynek wewnętrzny
Sprawy poł. 56 i 58 Consten v. Grundig [1966] ECR 299
*Teoria wyczerpania praw
Sprawa 187/80 Merck v. Stephar [1981] ECR 2063
Sprawa 15/74 Centrafarm v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147
Sprawa 19/84 Pharmon Hoechst [1985] ECR 2281
Sprawa 16/74 Centrafarm v. Winthorp [1974] ECR 1183
Sprawa 55/80 GEMA [1981] ECR 147
Sprawa 158/86 Warner Bros v. Christiansen

(…)

…] ECR 2605
*Doktryna wspólnego pochodzenia (common origin)
Sprawa 192/73 Van Zuvlen v. Hag (Hag I) [1974] ECR 731
Sprawa C-/89 CNL - Sucal v. Hag [1990] ECR I-3711

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz