Zasada jednolitości stosowania prawa UE - strona 14

ŹRÓDŁA I ZASADY PRAWA KARNEGO

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO: Art. 87 K Konstytucja tylko ustawy mogą stanowić zasady prawa karnego...

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

prawnego. Porządek prawny UE jest autonomiczny i odrębny od prawa międzynarodowego. Prawo wspólnotowe...

Charakter Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

dyplomatycznych przy innych OM, prawo do bycia członkiem innych OM. Na gruncie prawa krajowego osobowość UE...

Formy prawa obowiązującego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

kolizji -wystąpienie z UE, renegocjacja postanowień prawa UE) - oznacza zakaz stosowania aktów prawnych...