Pojęcie odpowiedzialności prawnej -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie odpowiedzialności prawnej -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie odpowiedzialności prawnej : Odpowiedzialność prawna oznacza ponoszenie lub potencjalność ponoszenia przez określone podmioty określonych przepisami prawa ujemnych konsekwencji (sankcji) pewnych zdarzeń lub stanów rzeczy. Funkcje odpowiedzialności prawnej :
Zabezpiecza przestrzeganie o poszanowanie ustanowionych przez ustawodawcę nakazów i zakazów oraz kompetencji. Cele (funkcje) odpowiedzialności w prawie finansowym : Zabezpieczenie interesów finansów publicznych państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu UE - funkcja ochronna Kształtowanie wśród adresatów norm prawnych właściwych postaw względem obowiązujących norm postępowania - funkcja wychowawcza Funkcja prewencyjna - zapobieganie / przeciwdziałanie naruszeniom prawa (funkcja prewencyjna), przybiera ona dwie formy Prewencji szczególnej , tzn. powstrzymania sprawcy przed kolejnym naruszeniem prawa Prewencji ogólnej , tzn. powstrzymania innych od naruszania prawa
Doprowadzenie do przywrócenia pożądanego przez ustawodawcę stanu Pośrednio poprzez skłonienie / zmuszenie podmiotu do realizacji ciążących na nim obowiązków lub kompetencji - funkcja egzekucyjna Bezpośrednio na gruncie prawa lub stosownego rozporządzenia organu - restytucja Ukaranie sprawcy naruszenia prawa - funkcja represyjna Wyrównanie uszczerbku powstałego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku bądź kompetencji - funkcja kompensacyjna Elementy konstrukcyjne odpowiedzialności prawnej : Zakres podmiotowy , - kto jest objęty odpowiedzialnością Zakres przedmiotowy , - jakie zachowania pociągają odpowiedzialność, za co podmiot ponosi ujemne konsekwencje, czy odpowiedzialność ponoszona jest tylko za własne, czy także za zachowania innych podmiotów Przesłanek odpowiedzialności - wina i bezprawność czy też wyłącznie bezprawność i odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Rodzaju możliwych dolegliwości prawnych stosowane sankcje Procedury dochodzenia / egzekwowania odpowiedzialności (kara cywilna, administracyjna finansowa, ustrojowa, pracownicza, dyscyplinarna) oraz organów właściwych lub stosowania sankcji (jurysdykcji)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz