Obywatelstwo europejskie - Karta Praw Podstawowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatelstwo europejskie - Karta Praw Podstawowych - strona 1 Obywatelstwo europejskie - Karta Praw Podstawowych - strona 2 Obywatelstwo europejskie - Karta Praw Podstawowych - strona 3

Fragment notatki:

OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE Art. 17 TWE. Obywatelem UE jest każda osoba mająca przynależność jej państwa członkowskiego. Ma ono char. Komplementarny, uzupełniający w stosunku do obywatelstwa określonego państwa członkowskiego. Prawo krajowe określa warunki uzyskanie obywatelstwa danego państwa członkowskiego
prawo wspólnotowe określa kto jest obywatelem UE i jakie uprawnienia z tego stanu rzeczy może wywodzić
Prawa obywateli UE:
wolność swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państtw członkowskich
czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym posiadają oni miejsce zamieszkania, lecz nie są obywatelami tego państwa na takich samych zasadach jak obywatele państwa
czynne i bierne prawo wyborcze do PE w państwie zamieszkania, którego nie są obywatelami
ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego państwa członkowskiego, na terytorium państwa 3go, gdzie państwo UE , którego obywatelstwo posiadają, nie ma swego przedstawicielstwa
prawo petycji do PE
prawo podejmowania pracy w wybranym państwie UE
wolność prowadzenia działalności gospodarczej
dostęp do służby publicznej
prawo wniesienia skargi do Ombudsmana WE
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH , istotny dokument,prawnie jeszcze nie wiążący.
→ zbiór fundamentalnych praw człowieka uchwalony i podpisany w dniu 7 grudnia 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów Unii Europejskiej : Parlamentu , Rady oraz Komisji , powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie w dniu 12 grudnia 2007 r. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez Traktat lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku.
Nazwanie owego aktu "kartą" ma charakter tradycyjny. W ten sposób podkreśla się związek z aktami historycznymi, np. angielską Magna Charta Libertatum z 15 czerwca 1215 roku, której przyjęcie było przełomem w kwestii prawa i wolności. [2] Karta Praw Podstawowych składa się z preambuły oraz 54 artykułów rozdzielonych między 7 rozdziałów: Godność człowieka (art. 1-5):
ochrona godności ludzkiej; prawo do życia (w tym zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci ); prawo do integralności cielesnej (w tym zakaz praktyk eugenicznych , zakaz czerpania zysków z ciała ludzkiego jako takiego i jego części, zakaz klonowania w celach reprodukcyjnych); zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania; zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej. Wolności (art. 6-19):
prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego;
prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego;

(…)

… unijnych; prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich; prawo składania petycji do Parlamentu; prawo przemieszczania się i osiedlania; prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej. Wymiar sprawiedliwości (art. 47-50)
prawo do rzetelnego procesu sądowego;
domniemanie niewinności i prawo do obrony; zasada legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym; ne bis in idem procedatur (nikt…
… niedostatecznie reprezentowanych"; prawa dziecka; prawa osób starszych; integracja osób niepełnosprawnych. Solidarność (art. 27-38)
prawo pracowników do informacji i konsultacji;
prawo do układów zbiorowych i wspólnych działań; prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej; prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem; prawo do dobrych warunków pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona pracującej młodzieży; zakaz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz