Zasada jednolitości sądów - strona 41

Czynności procesowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

apelację od wyroku, zażalenie od postanowienia sądu pierwszej instancji; zasada jest taka, że sąd...

Elementy postepowania cywilnego

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

przepisów regulujących właściwość sądów i innych organów powołanych do rozstrzygania spraw cywilnych...

Oddalenie pozwu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

tylko w formie wyroku. Taki nieprawomocny wyrok sądu I instancji jest zaskarżalny na ogólnych zasadach w drodze...