Zasada jednolitości sądów - strona 42

Zwolnienie od kosztów sądowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń od apelacji, zażalenia, skargi...

System polityczny Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1022

konstytucyjnego w Wielkiej Brytanii,prawo zwyczajowe, orzecznictwo sądów, konwenanse, o charakterze historycznym...

Pomoc prawna z urzędu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

POMOC PRAWNA Z URZĘDU Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd, instytucja ma służyć...

Postępowanie karne- odpowiedzi 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714

to wykroczenie sąd: c)rozpoznaje sprawę na zasadach ogólnych d)fakultatywnie przekazuje sprawę do kolegium ds...

Zawisłość sporu - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2989

przed sądem polskim. Trzeba jednak pamiętać, że w międzynarodowym postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

była na zasadzie jednolitości terenowych organów władzy i adm. państwowej czego przykładem był system organów Rad...

Jurysdykcja krajowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

się skutków jurysdykcji krajowej sądów polskich; zasada ciągłości jurysdykcji krajowej sądów polskich...