Czynności procesowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności procesowe - strona 1 Czynności procesowe - strona 2

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI PROCESOWE Pojęcie: Czynnością procesową jest każda czynność podmiotu postępowania procesowego, która w świetle obowiązujących przepisów ustawy procesowej wywiera lub może wywrzeć skutki procesowe w postępowaniu cywilnym, w związku z którym została podjęta. UWAGA! Czynnościami procesowymi nie są czynności osób trzecich np. świadka czy biegłego (są to czynności dowodowe). Czynności procesowe powinny być dokonywane w określonej formie, czasie i miejscu
Postępowanie cywilne jest aktem prawnym złożonym (nie tylko proces, ale szerzej - postępowanie cywilne) - składa się z szeregu postępujących po sobie czynności procesowych powołanych do tego podmiotów postępowania cywilnego. Elementem, z którego składa się proces oraz inne rodzaje postępowania jest czynność procesowa , która musi podjęta przez powołane do tego podmioty w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie (terminie). Czynność procesowa - każda czynność podmioty postępowania cywilnego, która w świetle obowiązującej ustawy może wywrzeć skutki procesowe w postępowaniu cywilnym, w związku, z którym została podjęta. Np. wniesienie apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, wydanie wyroku 1. czynności procesowe sądu oraz innych powołanych do tego organów - czynności obligatoryjne , nieodwołalne ale zaskarżalne, w tej grupie (zwłaszcza czynności sądowych widać wyraźnie) trzeba wyróżnić:
czynności przygotowawcze - mogą być przez sąd zmieniane lub uchylane w zależności od potrzeb, bo chodzi o przygotowanie odpowiedniego materiału sprawy, żeby była podstawa rozstrzygnięcia
czynności orzekania (zwane również czynnościami rozstrzygającymi, decydującymi, czy jak niektórzy twierdzą decyzyjnymi (najmniej udatne terminologicznie - bo to nie chodzi o decyzję) - nie mogą być uchylane i zmieniane przez sąd. Po pierwsze mają charakter obligatoryjny (sąd nie może uchylić się od obowiązku rozstrzygnięcia sprawy). Są zasadniczo (pomijając wyjątki) czynnościami zaskarżalnymi (a nie odwołalnymi) - można wnieść apelację od wyroku, zażalenie od postanowienia sądu pierwszej instancji; zasada jest taka, że sąd jest związany wydanym przez siebie wyrokiem od chwili ogłoszenia , (wyjątek) natomiast jeżeli doszło do cofnięcia pozwu po ogłoszeniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem się i przed zaskarżeniem takiego wyroku, a powód zrzeka się dochodzonego roszczenie lub nie zrzeka się dochodzonego roszczenia, ale cofa pozew za zgodą pozwanego, a są uzna obie te czynności za dopuszczalne sąd I instancji z mocy 332 § KPC uchyla swój własny wyrok i postępowanie umarza.
czynności kontrolne sądu - to są czynności, które wiążą się z kontrolą czynności dokonywanych przez strony i uczestników postępowania.

(…)

… się roszczenia, ograniczenie roszczenia jest dopuszczalne tylko gdy okoliczności sprawy wskazuj, że czynności nie są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub nie mają na celu obejścia prawa - to jest przykład czynności kontrolnych stron i organów sądu; również ugoda podlega kontroli sądu). Więcej ograniczeń dyspozycyjności mamy w postępowaniu nieprocesowym (więcej działalności sądu z urzędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz