Czynności procesowe - pojęcie i wymagania procesowe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności procesowe - pojęcie i wymagania procesowe. - strona 1 Czynności procesowe - pojęcie i wymagania procesowe. - strona 2 Czynności procesowe - pojęcie i wymagania procesowe. - strona 3

Fragment notatki:

Czynności procesowe- uświadomione i celowe zachowania się podmiotów postępowania cywilnego.

Podejmowane na podstawie przewidzianych przez obowiązującą ustawę procesową uprawnień lub w wypełnianiu obowiązków procesowych, w formie procesowej i dla wywołania określonych skutków prawnych, również przez ustawę unormowanych

1.2. WYMAGANIA PROCESOWE -wyróżnia się dwie grupy wymagań względem czynności procesowych: wymagania wewnętrzne - dotyczą one elementów czynności -chodzi tu o treść i formę dokonania czynności oraz podmiotowe kwalifikacje podmiotu dokonującego danej czynności wymagania zewnętrzne -dotyczą okoliczności dokonania czynności -do warunków zewnętrznych zalicza się takie elementy jak:

  • czas dokonania czynności miejsce dokonania czynności
  • przesłanki dokonania czynności oraz jej warunkowość
  • odpłatność czynności

A. WYMAGANIA WEWNĘTRZNE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH

1) Treść czynności procesowej do elementów treści czynności procesowej zalicza się: przyczynę czynności procesowej tkwi w fakcie w procesowym uprzednim, z którego wynika lub który warunkuje jej dokonanie -nieistnienie takiego faktu powoduje, że czynność procesowa nie będzie mogła wywrzeć określonych skutków prawnych -przyczyna czynności powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu czynności cel czynności procesowej celem jest taki stan rzeczy lub zdarzenie, które jest przewidziane przez prawo procesowe -celem jest zamiar wywołania przewidzianych w ustawie skutków -cel uzewnętrznia się w osnowie czynności -osnowa i uzasadnienie czynności tworzone są przez oświadczenia woli i wiedzy -oświadczenia te mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu -w osnowie czynności występują oświadczenia woli, a w uzasadnieniu - akty wiedzy -osnowa, dla niektórych czynności procesowych KPC została uregulowana w sposób bardzo szczegółowy, np.:

  • treść pozwu
  • środki zaskarżenia skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

2) Forma czynności procesowej  forma warunkuje skuteczność danej czynności prawnej -oświadczenia procesowe mogą być składane wyłącznie w języku polskim

-osoba niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo do występowania przed sądem w znanym jej języku i bezpłatnego korzystania z tłumacza -pisma procesowe muszą być jednak bezwzględnie sformułowane w języku polskim -czynności procesowe uczestników postępowania powinny być jednoznaczne i stanowcze tak, aby nie budziły wątpliwości co do swojej treści

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz