Zasada jednolitości sądów - strona 40

Arbiter - opracowanie zagadnień

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

ma wola stron; strony dokonują w zasadzie swobodnego wyboru co do zasady 1 instancja 1osobowy sąd...

Handelsgesellschaft - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

, że sąd uznaje za nadmierny i sprzeczny z ww. zasadami art.1 Rozporządzenia nr 473/67, w zakresie w jakim...