Zasada jednolitości budżetu - strona 28

note /search

Notatki- finanse publiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 8253
Wyświetleń: 8575

budżetu Zasady budżetowe to reguły wynikające z ustawy o finansach publicznych których przestrzeganie...

Plan nauczania

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3864

- wychowawczej musi spełniać następujące warunki: Powinien być jednolity. Jednolitość tę nadają mu cele ogólne...

Dług publiczny - budżet

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

nie traktuje się jako zasady budżetowej, bo nie udaje dziś się budżetów równoważyć. Trzeba, zaspakajać potrzeby...

Finanse jednostek terytorialnych

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

do którego możemy odnieść prawie wszystkie zasady które odnoszą się do budżetu państwa. Różnica w zasadzie...