Zasada jednolitości budżetu - strona 27

Finanse publiczne-test1

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1064

i rozdziela je pomiędzy określone podmioty Budżet państwa: nie jest normą prawną jest scentralizowanym...

ŚRODKI PUBLICZNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

zagranicznych (pochodzące m.in. z budżetu UE) środki z funduszy strukturalnych i z funduszy spójności UE (np...

Finanse-Budżet państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2128

budżetu Cechy budżetu można określić za pomocą zasad budżetowych, które kierowane są do ustawodawstwa...

Okres Polski Ludowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

z 1936 r.; Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952 r.) odrzucenie zasady podziału władz na rzecz jednolitości...

Prawo finansowe - Prawo skarbowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

właściwościami -> zasady budżetowe Zasady budżetowe(właściwości samego budżetu) ≠ zasady finansów publicznych...

Tryb uchwalania budżetu państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484

. Rada Ministrów kieruje wykonywaniem budżetu państwa. Zasady gospodarki finansowej obowiązujące w toku...