Prawo finansowe - Prawo skarbowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe -  Prawo skarbowe  - strona 1 Prawo finansowe -  Prawo skarbowe  - strona 2 Prawo finansowe -  Prawo skarbowe  - strona 3

Fragment notatki:

Prawo skarbowe (dawniej stosowane, regulacje związane z pobieraniem środków) przekształciło się w prawo finansowe (czyli finanse publiczne + sprawy związane z kwestią pieniądza + zagadnienia dotyczące Banku Centralnego - jest Bankiem Polski + prawo bankowe prywatne - bankowość komercyjna + finanse samorządowe + podatki i cła)
Finanse publiczne reguluje Konstytucja w rozdziale X oraz ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 roku.
Finanse publiczne = finanse państwa + finanse samorządu terytorialnego (mogą też być finanse innych podmiotów, w Niemczech np. również finanse związków wyznaniowych).
Finanse prywatne ≠ finanse publiczne = to rozróżnienie występuje już od czasów monarchii, szczególnie uwydatniało się w XVI w.; głowa państwa utrzymywana jest z budżetu publicznego (na rachunek państwa).
Ustawa o finansach publicznych w art.1 określa beneficjentów finansów, sposób pozyskiwania środków dla nich, źródła utrzymania państwa, jak się je eksploatuje i jak się nimi gospodaruje, jak się je wykorzystuje i na co przeznacza. Ustawę należy czytać równocześnie z prawem podatkowym, w sprawie wydatkowania - razem z innymi ustawami szczególnymi, np. ustawą o zamówieniach publicznych (nie mówi na co, określa tylko sposób wydatkowania pieniędzy). W całym systemie prawnym należy szukać zadań państwa i samorządu (z nimi skorelowane są wydatki państwa). Ustawa o finansach publicznych odpowiada na pytanie skąd biorą się środki publiczne (art.5 mówi co to są środki publiczne, wymienia ich kategorie np. dochody publiczne i środki pochodzące z budżetu UE, art. 5 ust.2 - dochody publiczne są zasobem środków publicznych, gdzie podstawowe znaczenie mają daniny publiczne (podatki)= podstawowym źródłem utrzymania samorządów i państwa są podatki (nie ma w ustawie o finansach publicznych powiedzianego, jakie to są podatki).
Art.216 Konstytucji = Podatki muszą mieć oparcie w ustawie. Środki (podatki) tworzą fundusz finansów publicznych, czyli budżet państwa. Budżet państwa jest terminem wieloznacznym:
Masa majątkowa pozostająca w dyspozycji państwa
Plan dochodów/wydatków beneficjentów
Akty prawne w których to zestawienie jest zawarte
Każdy budżet jest prawem
Budżet państwa ustanawiany jest ustawą, samorządy - uchwałą właściwego organu stanowiącego. Jest aktem, który ma zastosowanie na rok. Kolejne budżety nie uchylają budżetów poprzednich, są prawem do dnia dzisiejszego.
Sposób opracowania zestawienia budżetu, wykonywania, wykorzystywania i kontrolowania to procedura budżetowa (proces od przygotowania budżetu do kontroli wykonania). Jest ona określona w Konstytucji i ustawie o finansach publicznych. Procedura budżetowa:
Przygotowanie
Uchwalenie
Wykonanie


(…)

… i wreszcie do Prezydenta, który nie może ustawy budżetowej nie podpisać (może, albo podpisać, albo skierować do TK => TK ma 2 miesiące na orzeczenie o Konstytucyjności). Po podpisaniu wchodzi w życie zawsze 1 stycznia. Gdyby w ciągu 4 miesięcy (od 1.10 do 30.01) nie nastąpiło przedstawienie Prezydentowi, to ma on 2 tygodnie na rozważenie decyzji o skróceniu kadencji Sejmu. Gdyby RM nie była w stanie opracować budżetu do 1 stycznia to przygotowuje się prowizorium budżetowe (tzw. „mały budżet” też jest ustawą, ale nie zastępuje budżetu; nie powinno obowiązywać niż 3 miesiące). Gdyby 1 stycznia nie było też prowizorium budżetowego, wówczas gospodarka prowadzona jest w oparciu o projekt ustawy budżetowej czy prowizorium - nie kontynuuje się starej ustawy budżetowej.
Etap przygotowujący - RM, organ…
… publicznych:
Fiskalna - gromadzenie środków dla beneficjentów w celu wykonywania zadań
Alokacyjna - państwo zachowuje się w sposób aktywny na rynku, np. państwo samo rozpoczyna działalność gospodarczą, tzw. monopole państwowe (na zapałki, przemysł spirytusowy); oddziałuje na rynek stymulująco - poprzez pieniądz (sfinansowanie, rozpoczęcie czegoś z finansów publicznych)
Redystrybucyjna - ponowny podział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz