Fundusz celowy - pojęcie, charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz celowy - pojęcie, charakterystyka - strona 1 Fundusz celowy - pojęcie, charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

Fundusz celowy- pojęcie, charakterystyka, zasady prowadzenia gospodarki finansowej.  
Fundusz celowy jest formą organizacji publicznych zasobów pieniężnych.
Może działać jako osoba prawna wówczas jest jednostką organizacyjną o określonych zadaniach uzyskującą przychody z określonych źródeł i przeznaczającą zgromadzone zasoby pieniężne na cele do których realizacji fundusz został powołany. Może też być jedynie formą organizacyjną nie tworzącą odrębnej struktury podmiotowej. Wtedy zarządzać funduszem musi wskazany w ustawie organ państwowy.
W zależności od tego jakie zadania realizowane są ze źródeł funduszu celowego wyróżniamy fundusz państwowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny.
Plan finansowy- roczny, zasoby pieniężne funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, wydatki mogą być dokonywane tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki nie wydatkowane w jednym roku mogą być wydatkowane w latach następnych. stanowią część ustawy bądź uchwał budżetowych jednostek samorządu teryt.
Wydatki funduszu mogą być dokonywane zasadniczo tylko w ramach posiadanych środków finansowych, wyjątkowo mogą zaciągać kredyty i pożyczki ale tylko wtedy gdy ustawa tworząca fundusz na to zezwala. Szczegółowe zasady gospodarowania państwowego funduszu celowego w zakresie w jakim nie zostały uregulowane ustawą tworzącą fundusz określa w drodze rozporządzenia minister nadzorujący państwowy fundusz celowy w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Znaczna cześć funduszy otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Niektóre z nich utrzymują się z opłat lub innych quasi-podatkowych świadczeń publicznoprawnych. Fundusze mogą prowadzić w ograniczonym zakresie działalność zarobkową. Mogą być też finansowane z darowizn, zapisów testamentowych.
Rodzaje funduszy celowych:
1)ze względu na związki funduszy z budżetem:
- fundusze autonomiczne : konstrukcja prawna tych funduszy nie pozwala na transfer środków ani z budżetu do funduszu celowego, ani z funduszu celowego do budżetu. Z funduszu celowego mogą być finansowane zarówno cele publiczne gospodarki finansowej, które finansowane są ponadto z zasobów budżetowych jak i te cele które wyłączone zostały z budżetu
-fundusze powiązane finansowo z budżetem : konstrukcja prawna tych funduszy pozwala na dotowanie ich z budżetu lub też umożliwia przekazywanie nadwyżek zasobów ponad potrzeby do budżetu.
-fundusz wewnątrzbudżetowy- szczególna konstrukcja prawna samego budżetu, przepisy dotyczące budżetu pozwalają na finansowanie jednego z celów jedynie w takich granicach, w jakich osiągane są wpływy z określonego źródła dochodów budżetowych.
2) scentralizowane- tworzą jednolite konstrukcje a ich zasoby znajdują się najczęściej w dyspozycji określonego ministra jako wykonawcy planu finansowego funduszu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz