Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego - wykład - strona 1 Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego - wykład - strona 2 Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucyjne zasady prawa administracyjnego (nie należy, żeby było dużo, niejednoznacznych przymiotników), (sądy wydają różne orzeczenia to tej samej ustawy)
Zasady ogólne prawa administracyjnego:
Zasady ogólne są to pewne reguły - dyrektywy o charakterze ogólnym, mając podstawowe znaczenie dla lub danego działu prawa administracyjnego
Z reguły są to obowiązujące normy prawne, choć mogą też to by postulaty ustrojowo-polityczne lub reguły wypracowane przez orzecznictwo sądowe. Szczególne znaczenie zasad ogólnych w prawie administracyjnym:
Jest to dział prawa bardo obszerny i w minimalnym stopniu skodyfikowany
Pełnią rolę porządkującą
Powinny zapewnić jednolitość działania administracji
Polska znajduje się w okresie transformacji ustrojowej
Rola norm konstytucyjnych:
Postanowienia ustawy zasadniczej są źródłami prawa powszechnie obowiązującymi
Konstytucja to system celów. Postaw prawnych i zasad
Sądownictwo administracyjne opiera się na ustawach ale sprawy niedookreślane rozstrzyga się w oparciu o konstytucję(np. ochrona środowiska) (lex polonica)
Zasada demokratycznego państwa prawa:
Zasada sprawiedliwości społecznej(uczestniczenie i wsparcie)
Zasada równości
Zasada legalności(wszystkie organy w oparciu o ustawy, tylko to co prawo pozwala/obywatele-mogą czynić wszystko czego prawo nie zabrania)
Zasada prawa do sądu(każdy do sprawiedliwego wyroku, wydzielone sądownictwo administracyjne i powszechne)
Zasada suwerenności narodu(naród jest suwerenem)
Zasady ogólne w materialnym prawie administracyjnym: Korzystanie z wolności i praw
Prawo własności(np. problem w budownictwie, nie mogą przeszkadzać osobom trzecim(zasłanie dostępu do światła))
Wolność gospodarcza(konkretny przepis by ograniczać
Społeczna gospodarka rynkowa- art.20 konstytucji
Wolność zrzeszania się
Trwały i zrównoważony rozwój
Ochrona środowiska
Zasady konstytucyjne a ustrojowe prawo administracji:
Decentralizacja
Subsydiarność(załatwianie spraw obywateli na jak najniższym szczeblu)
Samorząd terytorialny(raport Jerzego Kausnera) Zawodowy korpus służby cywilnej Prawo do informacji
Struktura administracji centralnej
Demokracja - udział obywateli w rządzeniu
Zasady ogólne dotyczące procedury administracyjnej:
Zasady legalności


(…)

… ratyfikowane umowy międzynarodowe Prezydent, prem, KRRiT, Minister, RM rozporządzenia(vacatio legis- czas od wydania do czasu wejścia w życie)
Wszystko opublikowane w Dzienniku Ustaw
Administracja niezespolona: okręgi wojskowe, straż, urzędy skarbowe; Wojewodzi, ,wydają akty prawa miejscowego
Uchwały i zarządzenia ->Wojewódzki Dziennik Urzędowy Art. 93 Wnętrze administracji Art. 40, 60

…) Zawodowy korpus służby cywilnej Prawo do informacji
Struktura administracji centralnej
Demokracja - udział obywateli w rządzeniu
Zasady ogólne dotyczące procedury administracyjnej:
Zasady legalności
KPA:zasada prawdy obiektywnej
Zasada udzielania informacji i pomocy stronom
Zasada Szybkości działania
Uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu jednostki
Zasada pogłębienia zaufania do organu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz