Plan nauczania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4242
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan nauczania - strona 1

Fragment notatki:

Tematem referatu jest plan nauczania.

Informacje zawarte w notatce to: plan, planowanie, plan nauczania, prakseologiczne prawidłowości planu wg Półturzyckiego, rodzaje planów nauczania.

A także: roczny plan pracy dydaktycznej, okresowy plan pracy edukacyjnej, codzienny plan pracy edukacyjnej nauczyciela.
Dodatkowo można znaleźć bibliografię.

Plan nauczania
Plan - ( w ujęciu Słownika języka polskiego) to „zamiar, zamysł, pomysł, projekt”. Plan (wg T. Kotarbińskiego) to „opis możliwego w przyszłości doboru i układu czynności zjednoczonych wspólnym celem lub możliwego w przyszłości doboru i układu części składowych wytworu czynności tak zjednoczonych”.
Planować - ( w ujęciu Słownika języka polskiego) to „układać, snuć plany, projekty; zamierzać coś; opracować, przygotować plany”.
Planowanie - ( w ujęciu Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji) to „sporządzanie planów jako etap przygotowania czynu złożonego”.
Planowanie (wg Kotarbińskiego) to czyn zbiorowy, którego czynnikiem składowym jest cel. Samo planowanie jest czynnością przygotowawczą, zawierającą w przeważnej mierze opisy czynności przygotowawczych. Jest ono opisem zamierzonych działań nauczyciela.
Planowanie (wg Brzezińskiej) polega na przemyślanym przewidywaniu przebiegu i rezultatów określonych procesów zgodnie z przygotowanym zarysem czynności, które obejmuje wyszczególnienie zadań, jakie mogą być wykonane w ustalonych terminach, osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, metod i środków koniecznych do ich realizacji oraz sposobów kontroli i oceny rezultatów działania.
Plan nauczania (wg Wincentego Okonia) „to wykaz przedmiotów nauczania z wyszczególnieniem rodzajów zajęć i liczby godzin przeznaczonych na nie w poszczególnych latach nauki. Niekiedy plan nauczania wyszczególnia również formy kontroli osiągnięć uczniów. W krajach zachodnich na miejsce pojęcia plan nauczania wprowadzono pojęcie - curriculum”.
Planując pracę dydaktyczną, nauczyciel zastanawia się nad doborem odpowiednich celów operacyjnych, treści programowych, form oraz środków dydaktycznych. Uwzględnia również różnice indywidualne w rozwoju uczniów, bazę materialną oraz inne czynniki środowiskowe. Planowanie pozwala nauczycielowi na wnikliwą, dokładną oraz twórczą pracę własną i uczniów. Nauczanie jest więc procesem świadomym i celowym, którym kieruje nauczyciel. Musi on prawidłowo pod względem metodycznym zaplanować i realizować go zgodnie z przyjętymi założeniami i całą procedurą tegoż planowania.
Prakseologiczne prawidłowości planu wg Półturzyckiego to:
cele i zadania,
jego konkretność,
ekonomiczność,
operatywność,
elastyczność,
przejrzystość i zrozumiałość,
wewnętrzna zgodność.
Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej musi spełniać następujące warunki:
Powinien być jednolity. Jednolitość tę nadają mu cele ogólne i szczegółowe (operacyjne) wyznaczone przez program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.
Należy zwrócić uwagę na jego wielostronność, czyli uwzględnianie różnych stron życia szkolnego i różnych zadań do wykonania przez uczniów.


(…)

… nauczania
Roczny plan pracy dydaktycznej
Podstawową jednostkę czasu pracy w szkole stanowi rok szkolny. Rozpoczynając zajęcia zintegrowane nauczyciel powinien zaplanować pracę na cały najbliższy rok. W planie rocznym uwzględnia się najczęściej:
Liczbę porządkową grup tematycznych
Tematy bloków (tygodnia)
Czas przeznaczony na realizację poszczególnych grup tematycznych
Środki dydaktyczne.
Okresowy plan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz