Zasada jednolitości aktu stanu cywilnego - strona 9

Podział prawa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

podmiotami. Prawo cywilne stanowi rozległą i zróżnicowaną gałąź prawa. Można wyróżnić w jego obrębie...

Prawo-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

stanu zgodnie z dyspozycją; b) polega na wykonaniu zastępczym i mamy z nią do czynienia w p. cywilnym...

Źródła prawa cywilnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Świderski
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1967

roku. Jest on mimo swojego wieku i socjalistycznego rodowodu dobrym aktem prawnym. Kodeks Cywilny RP odpowiada standardom...

Mienie, osoby fizyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

w aktach stanu cywilnego → w razie błędnego wpisu można go sprostować kwestia sporna - czy można zmienić...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

przez policjanta osoby podej­rzanej, sporządzenie aktu stanu cywilnego, okresowe badanie techniczne pojazdu...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

Stanu Cywilnego Które to osoby prawne, a które nie?? Prawne: Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Munnich
 • Prawo bankowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 5390

regulacji i ich aktywności gospodarczej. Prawo Bankowe- stanowi dziedzinę prawa regulującą zasady tworzenia...

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

różne fundamentalne zasady prawne: prawo cywilne: zasada równości stron, ochrony własności, swobody umów...