Zasób archiwalny

note /search

Zasoby pozarejestrowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.), narodowy zasób archiwalny, nad którym nadzór sprawuje...

Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 5019

materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej...

Proces badawczy - omowienie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

potrzebne dane: np. określony zbiór ludzi, zasoby archiwalne itp.; e) określenie metod, technik i narzędzi...

Wykład - metody ekspertyzy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kryminalistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

do poznania, na ile badany obiekt nasycony jest znamionami identyfikacji, Dokumenty stanowiące urzędowe zasoby...