Zasób archiwalny

Zasoby pozarejestrowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.), narodowy zasób archiwalny, nad którym nadzór sprawuje...

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3787

materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej...

Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1715

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. nr 97 poz. 673...

Technologia informacyjna - rejstry

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Gryszczyńska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2317

i planowania GUS Narodowy zasób archiwalny - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Państwowy zasob...

Proces badawczy - omowienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756

potrzebne dane: np. określony zbiór ludzi, zasoby archiwalne itp.; e) określenie metod, technik i narzędzi...

Wykład - metody ekspertyzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

do poznania, na ile badany obiekt nasycony jest znamionami identyfikacji, Dokumenty stanowiące urzędowe zasoby...