Proces badawczy - omowienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces badawczy - omowienie - strona 1 Proces badawczy - omowienie - strona 2 Proces badawczy - omowienie - strona 3

Fragment notatki:

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 3 stron.
PROCES BADAWCZY Strategia badań w naukach społecznych
Kiedy mówimy o strategii w wyróżnionym znaczeniu to mamy na myśli po prostu o wszechstronne
określenie działalności badawczej, która obejmie wszystkie środki, jakie chcemy faktycznie
wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonego celu poznawczego. Istotnym elementem służącym do tego
celu jest plan badań.
Przystępując do konstrukcji takiego planu trzeba sobie uświadomić, że badania w naukach
społecznych nie powinny być podejmowane tylko wyłącznie wtedy, gdy istnieje określony problem
społeczny, z jakim trzeba się koniecznie rozprawić. Inaczej mówiąc: badania te nie powinny wynikać
tylko z motywacji utylitarnej czy pragmatystycznej. Bardzo często zdarza się bowiem, że aby dany
problem społeczny można było dojrzeć, trzeba wcześniej osiągnąć wiedzę o określonych zjawiskach
społecznych na podstawie właśnie przeprowadzonych badań. Dla rozwoju nauki przydatne są więc
także badania podejmowane z motywów czysto poznawczych, na co wskazywaliśmy wcześniej.
Do podjęcia badań wystarczy zatem zarówno motywacja poznawcza jak i praktyczna. Zawężania
badań do sfery problemów ważnych tylko dla praktyki ogranicza w konsekwencji rozwój danej
dyscypliny naukowej. Stąd też obok badań nad problemami stosowanymi w praktyce są również
konieczne badania nad problemami podstawowymi w danej nauce.
Kolejny problem, na jaki trzeba tu zwrócić uwagę wynika stąd, że człowiek badający, tzn. uczony,
zajmujący się problemami społecznymi nie działa tak jak np. komputer. Nie jest on tylko i wyłącznie
uczonym, ale równocześnie istotą żyjącą w konkretnych warunkach społecznych, ulegającą
określonym emocjom, nastrojom itd. Jest istotą nie tylko zdeterminowaną swoją funkcją i pozycją
społeczną wynikającą z tytułu pełnionego zawodu, lecz także człowiekiem przynależnym do różnych
grup społecznych, kręgów społecznych itp. Ulega on więc — chcąc nie chcąc — określonym
zapotrzebowaniom społecznym, panującym racjom politycznym, modnym teoriom naukowym,
lansowanym przez środki masowego przekazu autorytetom, przeróżnym presjom społecznym itp.
wpływom lub naciskom. Dlatego też u podstaw jego badań mogą tkwić przeróżne założenia, które są
efektem różnych presji społecznych, co też powoduje — że ich wyniki są często raczej swoistą daniną
składaną oczekiwaniom społecznym ze strony uczonego, niż rzeczywistym świadectwem jego pracy
naukowej20. Tak zwane badania sponsorowane są wtedy niezależne, gdy sponsor nie stawia żadnych
warunków co do ich wyników.
Oczywiście badania podejmowane tylko dla „pokrzepienia serc" nie mają wielkiej wartości naukowej i


(…)

… do zweryfikowania hipotez;
d) ustalenie kogo lub co należy zbadać, aby uzyskać potrzebne dane: np. określony zbiór ludzi, zasoby
archiwalne itp.;
e) określenie metod, technik i narzędzi badawczych oraz zasad weryfikacji i zebranego materiału;
f) ustalenie czasu badani poszczególnych etapów procesu badawczego, a wreszcie
g) sporządzenie kosztorysu badań.
Pamiętajmy o tym, że dobrze opracowany projekt badań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz