Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 82

Ryzyko i jego miary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

ZARZĄDZANIA FINANSAMI Cele główne i cele podrzędne Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa Przetrwane...

Elektronizacja pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

strategiczne biurokracji. Zasoby informacyjne w administracji są przedmiotem i zarazem narzędziem zarządzania...

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

; zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi . Co powinien zawierać dobry biznesplan? STRESZCZENIE PROJEKTU...

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

oficjalnych rezerw walutowych państw członkowskich i zarządzaniu nimi oraz popieraniu sprawnego funkcjonowania...

Europejska polityka regionalna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

o zróżnicowanej wartości - współfinansuje tylko b. duże projekty inwestycyjne (> 10 mln euro) - zarządzanie...