Biznes plan - firma reklamowa - prezentacja firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - firma reklamowa - prezentacja firmy - strona 1 Biznes plan - firma reklamowa - prezentacja firmy - strona 2 Biznes plan - firma reklamowa - prezentacja firmy - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan Firma reklamowa SPIS TREŚCI : Streszczenie powykonawcze. Stan aktualny firmy. Uwarunkowania organizacyjne i prawne Analiza otoczenia i wnętrza firmy Założenia planu strategicznego Strategia marketingowa An aliza finansowa Harmonogram wdrożenia planu STRESZCZENIE POWYKONAWCZE Firma „ x „ prowadzi działalność w warunkach silnej konkurencji. Na rynku reklamowym jest wiele firm oferujących podobne usługi. Aby umożliwić firmie zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej ,kadra kierownicza , w skład której wchodzą: dr naczelny i dr ds. personalnych, postawiła przede wszystkim na jakość oferowanych wyrobów, oraz na terminowe ich realizowanie. Profesjonalna kadra firmy nie jest w stanie sprostać wymaganiom stale rosnącej liczbie klientów z powodu przestarzałej technologii. Aby wyeliminować opóźnienia w dostawach zdecydowaliśmy się zainwestować w zakup nowych i lepszych urządzeń, co pozwoli na utrzymaniu stałych i pozyskanie nowych klientów. W celu realizacji naszego planu postanowiliśmy ubiegać się o kredyt inwestycyjny w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Aby obniżyć koszty stałe dyrekcja zdecydowała się zmienić lokalizację firmy. Niniejszy dokument został sporządzony dla przedłożenia go w Wielkopolskim Banku Kredytowym w celu uzyskania środków pieniężnych w postaci kredytu w wysokości 4000zł. niezbędnego do sfinalizowania zamierzonej inwestycji ( zakup nowej technologii wytwarzania, nowych urządzeń i zmiana lokalizacji firmy ). Przeprowadzona analiza finansowa firmy wskazuje na dobrą sytuację ekonomiczną ( wysoka płynność i rentowność ) oraz zdolność spłaty zadłużenia.
Przesłankami poniższego dokumentu są:
zachęta do korzystania z naszych usług
pozyskanie klientów marek konkurencyjnych
ustalenie silnej pozycji rynkowej naszej firmy zwiększenie konkurencyjności firmy
wytworzenie wśród nabywców naszych wyrobów świadomości istnienia na rynku produktu o wyższej jakości

(…)

… konkurencji. 7. ANALIZA FINANSOWA
Analiza płynności finansowej
Wskaźnik bieżącej płynności
CR = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące
CR 0 = 1,808
Na początek roku majątek obrotowy pokrywa zobowiązania 1,808 razy
CR 1 = 2,03
Na koniec roku majątek obrotowy pokrywa zobowiązania 2,03 razy
Przyrost o 0,225 świadczy o wzroście pokrycia zobowiązań majątkiem obrotowym o 0,225 raza.
Wskaźnik wypłacalności…
… obcego na rentowność kapitału własnego
Efekt dźwigni finansowej:
Edf = rentowność kapitału własnego - rentowność kapitału całkowitego
Edf 0 = 22,33 % - 19,34 % = 2,99 %
Rentowność kapitału na początek roku jest wyższa o 2,99 % od rentowności kapitału całkowitego w wyniku zaangażowania kapitałów obcych
Edf 1 = 23,48 %- 19, 39 % = 4, 09 %
Rentowność kapitału na koniec roku jest wyższa o 4,09…
… dokumentu są:
zachęta do korzystania z naszych usług
pozyskanie klientów marek konkurencyjnych
ustalenie silnej pozycji rynkowej naszej firmy zwiększenie konkurencyjności firmy
wytworzenie wśród nabywców naszych wyrobów świadomości istnienia na rynku produktu o wyższej jakości STAN AKTUALNY FIRMY
Firma „ x „ jest firmą autorską, działającą na rynku reklamy od 6 lat. Firma powstała w Trójmieście w warunkach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz