Zarządzanie kadrami - strona 6

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • dr Izabela Seredocha
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2352

.  Zarządzanie kadrami - to zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji...

Komunikacja w firmie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

2009-11-21 Zarządzanie kadrami wykłady XIII Komunikacja w firmie Podstawowe pojęcia • Informacja...

Ocenianie pracowników-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

2009-10-25 Zarządzanie kadrami wykłady X Kryteria oceniania 1. Kwalifikacyjne 2. Efektywnościowe 3...

Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

tych zależności. Istwan - Używa zamiennie określenia Zarządzanie Kadrami utożsamiając je z funkcją personalną...

Systemy MRP, MRP II, ERP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bożena Chrobot
 • Operacyjne sterowanie wytwarzaniem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1603

, produkcji, księgowości i finansów, marketingu oraz zarządzania kadrami. Nowość - Movex NexGEN, napisany...

Strategia i jej aspekty oraz rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

sprzedającej produkt wychodzą informacje, z których korzystają osoby kreujące produkt. Zarządzanie kadrami...

Istota planowania kadr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2422

w ramach poszczególnych obszarów operacyjnych zarządzania kadrami (ujęcie szerokie) proces ustalania...