Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji - strona 1

Fragment notatki:

samorządowych, pracownicy są zatrudnieni na stanowisku, asystenci i doradcy, nowa ustawa, rozwiązanie umowy o prace, uprawnienia, nagrody jubileuszowe, obowiązki pracownika samorządowego, wymagania dotyczące pracownika samorządowego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: wymagania dotyczące kierownika, regulaminy wewnętrzny, służba przygotowawcza, cele zarządzania kadrami, Wewnętrzne czynniki wpływające na zarządzanie kadrami, planowanie kadr, teorie władzy.

 
 Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008)
 Polacy zadowoleni z pracy?
- co drugi pracownik narzeka, że nie ma możliwości awansu
- 39 % uważa, że praca nie zaspokaja ich ambicji
- coraz bardziej Polacy doceniają rozwój zawodowy i samodzielność w pracy
- 84 % Polaków myśli o swojej firmie pozytywnie
- narzekają na niesprawiedliwe traktowanie i brak integracji pracowników (firmy o to nie zabiegają)
 10 najbardziej poszukiwanych zawodów:
- kierowcy
- technicy
- inżynierowie - pracownicy hoteli i restauracji
- pracownicy produkcji
- niewykwalifikowani pracownicy fizyczni
- pracownicy sekretariatu, asystencji
- wykwalifikowani pracownicy fizyczni
Pojęcie zarządzenia kadrami:
 - zarządzenie zarobkami ludzkimi
- zarządzenie personelem
- zarządzenie zasobami pracy - zarządzenie potencjałem społecznym
- polityka personalna.
Obowiązująca ustawa z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
Formy zatrudnienia w jedn. samorządowych:
1) na podstawie wyboru - marszałek wojew., starosta, wójt, gminy, burmistrz, prezydent
2) na podstawie powołania - zastępca wójta (burm., prezydent), skarbnik gminy, powiatu, Województwa
3) na podstawie umowy o prAcę - pozostali pracownicy samorząd. 
Pracownicy są zatrudnieni na stanowisku:
- urzędniczych w tym kierowniczym
- na stanowisku doradców i asystentów
- na stanowisku pomocniczych i obsługi
Asystenci i doradcy:
- liczba asystentów i doradców, którzy mogą być zatrudnieni w urzędzie jest uzależniona od liczby mieszkańców gminy i nie może przekroczyć:
1) w gminach do 20.000 mieszk. - 3 osoby
2) w gminach do 100.000 mieszk. oraz powiatach - 5 osób
3) w pozostałych gminach oraz województwach - 7 osób
Nowa ustawa znów zatrudnienie na podstawie mianowania:
- nowa ustawa o prac. samorządowych likwiduje mianowanie - stos. pracy obecnych pracowników mianowanych przekształci się 1.01.2012 r. w stos. pracy na podst. umowy o pracę na czas nieokreślony
- przez 3 lata prac. mianowani będą funkcjonować w samorządach na dotychczasowych warunkach.
Rozwiązanie umowy o prace z pracodawca mianowanym może nastąpić w związku z( 3 miesięczny okres wypowiedzenia): - likwidacją
- utrata uprawnień
- niezdolność do pracy stwierdzona przez lekarza
-nabycie prawa do renty lub emerytury
-utrata nieposzlakowanej opinii
Uprawnienia:
- wynagrodzenie zasadnicze
-dodatek za wieloletnia prace
- nagroda jubileuszowa
- trzynastka
-odprawa emerytalna
-dodatki specjalne i funkcyjne


(…)

….
Zewnętrzne czynniki wpływające na zarządzanie kadrami: - globalizacja
- konkurencja - technologia
- czynniki polityczno-prasowe - rynek pracy - czynniki demograficzne - czynniki społeczno-kulturowe
Wewnętrzne czynniki wpływające na zarządzanie kadrami:
- strategia organizacji - struktura organizacyjna
- kultura organizacyjna
- przywództwo
- produkcja-zadania
- uczestnicy organizacji Wnioski:
Zarządzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz