Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

note /search

Controlling - Koordynowanie

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Controlling
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2366

Geneza Controllingu Controlling wykształcił się w praktyce przedsiębiorstw na tle efektywnego wykorzystania rachunkowości w procesach planowania i kontroli. Początkowo rachunkowość pełniła funkcje: - statystyczne – (rejestrowała zmiany w ...

Ochrona własności intelektualnej - Dobro niematerialne

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 588
Wyświetleń: 5971

Prawo własności intelektualnej to notatka zawierająca pytania i odpowiedzi z dziedziny prawa własności intelektualnej. Notatka ma 14 stron, na których znajduje się 30 pytań z zaprezentowanymi odpowiedziami. W ten sposób zapr...

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2541

samorządowych, pracownicy są zatrudnieni na stanowisku, asystenci i doradcy, nowa ustawa, rozwiązanie umowy o prace, uprawnienia, nagrody jubileuszowe, obowiązki pracownika samorządowego, wymagania dotyczące pracownika samorządowego. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: wymagani...

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Finanse
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4445

Finanse jednostek samorządu terytorialnego Finanse jednostek samorządu terytorialnego (jst) – budżet, zadłużenie, bankowa obsługa • Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jedn...

Prawo własności intelektualnej - dobra niematerialne - pyt i odp

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3661

pytania i odp Co jest przedmiotem własności intelektualnej? Prawo własności intelektualnej jest nieco mylące, bo kojarzy się z własnością w rozumieniu k.c., której przedmiotem jest wyłącznie rzecz. Tymczasem chodzi o prawo n...

Administracja publiczna w państwach europejskich- ściąga

 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
 • Administracja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2982

ściąga (W Polsce 3 szczeble JST – gmina, powiat i wojew (mieszkańcy jednost zasadnicz podz teryt. (g, p i w) tworzą wspólnoty samorząd i wykonują zadania publicz (Samodzieln JST odnosi się do 4 aspekt (wyodrębnienia prawnego - nadanie osob prawnej (przyznania samodzielności wykonyw zadań (samodzieln...