Strategie kadrowe organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie kadrowe organizacji - strona 1 Strategie kadrowe organizacji - strona 2 Strategie kadrowe organizacji - strona 3

Fragment notatki:

STRATEGIE KADROWE ORGANIZACJI
Związek zachodzący miedzy kluczowymi przedsięwzięciami w sferze zarządzania zasobami ludzkimi a procesami formułowania strategii firmy:
Strategia rynkowa firmy
Środowisko wewnętrzne środowisko zewnętrzne
Strategia zarz. Zasobami
ludzkimi
zatrudnienie
stosunki pracownicze system nadzorowanie doskonalenie
wynagradzania efektywności pracy zawodowe
efektywność pracy
Powiązania pomiędzy strategią firmy i zarządzaniem zasobami ludzkimi:
Administracyjne
Strategia firmy funkcje kierowania ludźmi
- model reaktywny
jednokierunkowe
strategia firmy ZZL
aktywne lub pro aktywne oddziaływanie
dwukierunkowe
strategia firmy ZZL
integralny związek miedzy strategią firmy i strategia kadrową
Integralny związek
Strategia firmy + ZZL
Zagadnienia strategiczne wiążące politykę ekonomiczną i personalną firmy:
Zakład pracy
Jakiego rodzaju firmą jesteśmy? Jaka jest nasza misja?
Czy nasz tradycyjny system wartości jest odpowiedni?
Dokąd zmierzamy?
Jakie są nasze zalety, słabości, możliwości, zagrożenia? - SWOT
Jakie są kluczowe problemy, przed którymi stoi nasza firma?
Jakie czynniki determinują zrealizowanie założonej misji?
Zasoby ludzkie
Jakich ludzi potrzebujemy, by spełnić naszą misję?
Jak można przeprowadzić wymagane zmiany?
Jak plany rozwoju wpłyną na przyszłe struktury, systemy i wymagania wobec pracowników?
Do jakiego stopnia wspomniane słabości i zalety wiążą się ze zdolnościami personelu? Które możliwości mogą korzystnie rozwijać motywacje pracowników? Co stwarza zagrożenie - brak jakich umiejętności, odpływ profesjonalistów, kwestie wydajności, motywacji i zaangażowania personelu? Co mamy zamiar zrobić, by zmienić ten stan rzeczy?
Jak te kwestie mogą wpłynąć na struktury, systemy personalne oraz wymagania stawiane pracownikom?
W jakiej mierze sukces firmy zależy od jakości, motywacji, zaangażowania i postaw personelu?
Programy działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
Planowanie kadr - jakie będą potrzeby kadrowe z punktu widzenia celów strategicznych?
Nabór kadr - w jaki sposób skompletować portfel potrzebnych kompetencji?


(…)

… - w jaki sposób skompletować portfel potrzebnych kompetencji?
Selekcja kadr - jakie stosować kryteria i mechanizmy alokacji kadr?
Ocena kadr - jakie funkcje powinien pełnić system ocen pracowników? Jak zbudować efektywny SOOP?
Rozwój zawodowy pracowników - w jaki sposób wspomagać rozwój zawodowy pracowników?
Wynagradzanie pracowników - jakie systemy wynagradzania rozwijać?
Przygotowanie kadry rezerwowej - jak stworzyć…
…, realizacja celu, krótki okres oceny
nagrody: powiązanie nagród z realizacją celów; siłą rzeczy nagrody raczej materialne oraz szybki awans
rozwój: kształcenie specjalistyczne, uzupełnienie kwalifikacji zadaniowych; krótkie kursy, nacisk na samokształcenie, przyuczenie poprzez doświadczenie
Marka
obsada: więcej karier alternatywnych, poziome ścieżki karier, praca zespołowa, długotrwałe i bezpieczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz