Systemy MRP, MRP II, ERP-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy MRP, MRP II, ERP-opracowanie - strona 1 Systemy MRP, MRP II, ERP-opracowanie - strona 2 Systemy MRP, MRP II, ERP-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

5.3 Systemy MRP, MRP II, ERP
Przeglądu innej klasy systemów dedykowanych dla wspomagania zarzą­dzania zadaniami i zasobami, opartych na standardzie MRP II oraz ERP, dokonano w pracy. Przegląd ten zawiera referencje do ponad 30 pa­kietów spełniających kryteria MRP II spośród ponad 300 pakietów prze­analizowanych. Dobrym źródłem informacji o pakietach tej klasy są także witryny internetowe, patrz na przykład. Na podstawie dokonanych prze­glądów można stwierdzić, że zdecydowanie większy nacisk jest kładziony na problemy utrzymywania rozległej bazy danych o procesie i firmie oraz na problemy interakcji człowiek-komputer (środowiska graficznych) przy wy­korzystywaniu relatywnie małej mocy obliczeniowej PC, niż na problemy optymalizacyjne. Tendencja ta odzwierciedla potrzeby rynku, na którym pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania wytwarzaniem jest sprawne kolekcjonowanie danych i ich opracowywanie. Ponieważ światowy rynek oprogramowania typu MRP II przekroczył w 1998 r. wartość 3 mld $, zaś głównymi odbiorcy systemów tego typu są przemysł obronny i kosmiczny (28%), samochodowy (28%) oraz elektroniczny i konsumpcyjny (25%), to właśnie oczekiwania odbiorców określają formę pakietów komercyjnych.
Strona algorytmiczna wszystkich przeglądanych systemów nieco rozcza­rowuje, pomimo stosowania coraz doskonalszych rozwiązań programowych. W większości przypadków oferowany jest jeden, dość ogólny, model pro­blemu praktycznego oraz jedna metoda jego rozwiązywania. Takie systemy umożliwiają jedynie automatyczną analizę czasową czynności pozostawia­jąc użytkownikowi kłopoty z redystrybucją ograniczonych zasobów. Dopiero w latach 1997-98 zaczęto wprowadzać do pakietów komercyjnych pewne algorytmy (głównie priorytetowe) umożliwiające automatyczny rozdział i analizę zasobów odnawialnych. W praktyce, taki system jest w większym stopniu "inteligentnym" narzędziem do zręcznej i szybkiej oceny rozwią­zań proponowanych przez użytkownika, niż autentycznym "partnerem" lub „ekspertem" posiadającym umiejętność kreowania alternatywnych rozwią­zań. Winą za taki stan rzeczy należałoby obarczyć zarówno teorię jak i praktykę. Przynajmniej do chwili projektowania i tworzenia istniejącego oprogramowania nie były znane, lub były znane, ale w zbyt małym stopniu, odpowiednio efektywne algorytmy rozwiązywania ogólnych problemów szeregowania i/lub rozdziału zasobów o rozmiarze występującym w przy­kładach praktycznych, pomimo przebadania wielu podejść i algorytmów. Z kolei praktyka odnosi się wielokroć z niechęcią do optymalizacji twierdząc, że i tak rzeczywistość odbiega od założonego pierwotnie modelu. Faktem bezspornym jest także to, iż brak jest metodologii projektowania syste­mów wspomagających we wspomnianym szerszym rozumieniu tego poję­cia, czego przejawem był międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez HASA.

(…)

…, telekomunikacyjnej.
InsERT, http://www.insert.com.pl/
InsERT
Oprogramowania dla małych i średnich firm, w tym: Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikant i Rewizor.
Intentia, http://www.intentia.pl/
MOVEX
System typu MRP II, wspomagający procesy gospodarcze przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych w obszarach: logistyki, produkcji, księgowości i finansów, marketingu oraz zarządzania kadrami. Nowość - Movex NexGEN…
… zintegrowany system do zarządzania klasy MRP II dla dużych firm.
Scala, http://www.scala.se/
Scala
Oprogramowania klasy ERP do wspomagania zarządzania dla średnich i dużych firm.
SIMPLE, http://www.simple.com.pl/
Simple Business/
System
Simple Business - zintegrowany system informatyczny wspomagający pracę przedsiębiorstwa; przeznaczony dla małych i średnich firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Simple System - wielomodułowy, zintegrowany system obsługujący wszystkie podstawowe dziedziny działalności przedsiębiorstw (finanse i księgowość, zarządzanie kadrami, płace, obrót towarowy, produkcję); przeznaczony dla średniej wielkości i większych firm.
Softart, http://www.softart.com.pl/
Softart
Programy dla małych i średnich firm: Hurtownia, FIX (system FK), Faktura, Płace, programy do obsługi urządzeń…
….
Obserwowany w ostatnich 2-5 latach istotny postęp w zakresie pro­jektowania algorytmów aproksymacyjnych, rozwój techniki obliczeniowej (równoległość obliczeń, sieci neuronowe), oraz wprowadzenie technologii programowania obiektowego, otwartego, pozwalają na realizację systemu o zdecydowanie szerszych możliwościach algorytmicznych.
Producent
Nazwa
Opis
Altkom Matrix, http://www.matrix.pl/
System Zarządzania…
… i dystrybutorów komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, STYLE dla producentów i dystrybutorów odzieży, butów, ekwipunku sportowego, wyrobów jubilerskich itp.
MacroSoft, http://www.macrosoft.com.pl/
SKID
Moduły obejmują: FIKS - finanse i księgowość z elementami controllingu, KALI - ewidencję kadr i rachubę płac, ZZL - zarządzanie zasobami ludzkimi, MAGFAKT - gospodarkę magazynową i sprzedaż, ESTRA - ewidencję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz