Zamiar ewentualny w prawie cywilnym - strona 14

Prawo - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855

z sadu b). cywilne- użytki, które rzecz przynosi na podstawie stosunku cywilno- prawnego, np. czynsz...

Formy stadialne-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

lub ewentualny. Zamiar ewentualny oznacza, że prawnokarne pojęcie usiłowania jest szersze od potocznego...

Biznes plan - planowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

przed niebezpieczeństwami zmian mogących pokrzyżować jego zamiary. Celem planowania jest ustalenie tego co musimy zrobić...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

języka prawnego, a ewentualne odstępstwa od tej zasady wprowadzane są na mocy przepisów szczególnych...

Spółka cywilna - Forma prawna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

nieoznaczony.[2] W treści umowy spółki cywilnej można określić również ewentualne następstwo prawne...

Definicja posiadania i dzierżenia.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1694

nad rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie. Prawnicy okresu klasycznego traktowali posiadanie wyłącznie...

Posiadanie i dzierżenie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

nad rzeczą z zamiarem zachowania jej dla siebie. Prawnicy okresu klasycznego traktowali posiadanie wyłącznie...