Biznes plan - planowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - planowanie - strona 1 Biznes plan - planowanie - strona 2 Biznes plan - planowanie - strona 3

Fragment notatki:

Planowanie jako element działalności gospodarczej (rozumienie i potrzeba planowania). Plan ma ograniczać ryzyko działalności gospodarczej. Plan nie jest dogmatem, nie jesteśmy w stanie go stworzyć i działać tylko wg niego. Plan podejmuje się na okres 3 - 5 lat, należy go korygować i wzbogacać.
BIZNES PLAN jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 lat. Biznes plan dotyczy przedsięwzięć rentownych, finansowych.
Dla potrzeb przedsiębiorcy - biznesmena zakładającego lub prowadzącego działalność gospodarczą można przyjąć, że planowanie to przygotowanie czynu złożonego, to obmyślanie tego czego się chce i sposobów jakimi się to osiągnie. Planowanie to przygotowanie się do przyszłości przez podejmowanie decyzji dziś. Czynności planistyczne biznesmena to próba antycypowania przyszłości i obrona przed niebezpieczeństwami zmian mogących pokrzyżować jego zamiary. Celem planowania jest ustalenie tego co musimy zrobić dziś aby osiągnąć sukces jutro. Tak rozumiane planowanie jest ważną funkcją zarządzania, służącą do opanowania przyszłości.
Planowanie jako etap cyklu zorganizowanego
Jest to tryb racjonalny, wynikający z logicznego toku rozumowania. Wstępem tego działania jest ustalenie celu, a efektem końcowym - ocena realizacji wykonania zadania. Początkowym etapem cyklu działania zorganizowanego jest planowanie obejmujące czynności:
Ustalenie celu lub opisanie pożądanego stanu rzeczy
Zbadanie środków i warunków niezbędnych do osiągnięcia celów wraz z przygotowaniem tych środków i warunków
Jeśli ten wstępny etap cyklu działania zorganizowanego opracowany zostanie dokładnie i starannie z wykorzystaniem całej dostępnej wiedzy i aktualnych informacji, wówczas realizacja zamierzonego przedsięwzięcia jest dużo łatwiejsza.
Przed decyzją o uruchomieniu nowego przedsięwzięcia - biznesu, działalności gospodarczej, powinna mieć miejsce faza określenia celu i faza poszukiwania optymalnych rozwiązań.
Faza określania celu - zwana inaczej fazą diagnozy obejmuje ogólną charakterystykę problemów związanych z planowanym przedsięwzięciem gospodarczym (założenie firmy handlowej). Następnie ustala się ograniczenia, które mogą wystąpić w realizacji naszych zamierzeń. Po tych czynnościach przystępujemy do planowania rzeczowego - co będziemy robić i planowania czasowego - w jakim czasie wykonamy zadanie (terminy zakończenia poszczególnych czynności). W fazie określania prowadzimy również badania wstępne w zakresie problemu będącego w polu naszych zainteresowań. Ogół tych czynności to diagnoza ogólna. Należy na tym etapie dokładnie zgłębić istotę problemu, dokonać identyfikacji uwarunkowań, zbadać otoczenie i jego wpływ na problem główny. Diagnoza ukazuje zawsze ogromną złożoność każdego problemu, stanowi punkt wyjścia do dalszego postępowania i szukania nowych koncepcji rozwiązań. Zebranie możliwie dużej ilości informacji jest podstawą dobrej diagnozy. Faza określania ułatwia proces poszukiwań nowych rozwiązań.


(…)

… tych doświadczeń, tylko po ewentualnej ich adaptacji !!!).
Dobry biznesmen wyczuwa przyszłość nie tylko z punktu widzenia własnego przedsiębiorstwa czy firmy, ale także z punktu widzenia tego dokąd zmierzają jego konkurenci, dokąd zmierzają inne gałęzie przemysłu, handlu i co przypuszczalnie będzie robiło dane państwo. Bardzo istotne jest także jak będą działać organizacje ponadnarodowe i inne mające wpływ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz