Złota reguła bankowa zarządzanie ryzykiem - strona 13

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 7266

at Risk [czytaj. Irning at risk]. Cash Flow at Risk. Earnings Per Share of Risk. Zarządzanie ryzykiem...

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

nadpłynności sektora bankowego. Rezerwę obowiązkową stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych...

Istota systemu bankowego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

w podejściu do zarządzania ryzykiem, zmian w strukturze organizacyjnej, akceptacji usługowej roli banków wobec...

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

: dostarczanie instrumentów umożliwiających ochronę przed ryzykiem. System walutowy: s. złoty, s. dewizowo-złoty...

Instytucje kredytowe

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3024

ogólnych i wewnątrzbankowych w zarządzaniu płynnością. IV. Ryzyko kredytowe. Księgowy mechanizm powstawania...