Wywiad swobodny metodologia - strona 5

Pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

Swobodne wywiady (Free Interviews - FI) - I etap fazy polegają na luźnej, nieskrępowanej, indywidualnej...

Modele formalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

) HIPOTEZA-WSKAŹNIK-OPERACJONALIZACJA Cel: plan wywiadu swobodnego, diagnozowanie jako postępowanie badawcze...

MiTBS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

sondażowe wywiad swobodny (pogłębiony) - bez kwestionariusza, jego narzędzie badawcze...

Metody badań pedagogicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Pielecki
 • Metody badań pedagogicznych
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 6657

Wykład : 13.09.2008 Metodologia – naukowców łączy stosowana metodologia , a nie stosowany przedmiot...

Selekcja kandydatów do pracy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Małgorzata Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

większej liczby osób) rekrutującej i wielu kandydatów. Kryterium: Stopień sformalizowania: Wywiad swobodny...

Egzamin końcowy,pytania

 • dr Anna Ziółkowska
 • Metodologia badań
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

źródłowych w metodologii psychologii: jest nieprzydatna jest cenną metodą stanowiącą odmianę wywiadu...