Wywiad swobodny metodologia - strona 4

Ankieta i wywiad-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

temat ściśle według wcześniej przygotowanego scenariusza nie skategoryzowane - wywiad swobodny...

Badanie i analiza rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

wywiadu lub dyspozycje do wywiadu. -wywiad prosty- nie standaryzowany (swobodny)- dowolne pytania, dowolna...

Metody badań marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1757

. Metodologia wywiadów zogniskowanych została opracowana w oparciu o doświadczenia terapii prowadzonych...

Seminarium dyplomowe

 • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
 • dr Iza Desperak
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2317

Badania, metodologia Dobór problematyki Pytanie: dlaczego? Metody, próby Harmonogram badania Wyniki...

Metody badawcze - omówienie zagadnienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

. Według swobody udzielania odpowiedzi przez respondenta: wywiady pogłębione, które polegają na swobodnej...

Metodologia - Problem badawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Metodologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3598

Metodologia - jest to sposób badania rzeczywistości , system jasno określonych reguł i procedur...