Wywiad swobodny metodologia

Swobodne wywiady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1302

Swobodne wywiady (Free Interviews - FI) - I etap fazy polegają na luźnej, nieskrępowanej...

Badania marketingowe wykład- wywiady

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

niestandaryzowane, czyli swobodne standaryzowane - zwane także wywiadami kwestionariuszowymi Im większy stopień...

Wywiad i jego typy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1813

nieskategoryzowane — to wywiady prowadzone w sposób swobodny, w których badający ma pełną inicjatywę...

Socjologia - Ankieta

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2212

. Drugi rodzaj to wywiad swobodny, który najczęściej ma się na myśli, mówiąc o wywiadzie. Tu w krańcowym...

Badania motywacyjne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

badan motywacyjnych: Wywiad pogłębiony Zogniskowany wywiad grupowy Test uzupełniania zdań Test...

Metody badań pedagog.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2380

w tym zjawisku WYWIAD jakościowy ilościowy (standaryzowany) (niestandaryzowany) wywiad narracyjny swobodny...

Obserwacje i wywiad-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Ferenc
 • Metody badań medioznawczych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1526

: I. stopień standaryzacji wywiad swobodny mało ukierunkowany- pytania są ogólne, otwarte, badacz ma tylko plan...