Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia - strona 1 Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia - strona 2 Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia - strona 3

Fragment notatki:


Rola aktywności ruchowej w poszczególnych fazach życia Pedagogika czasu wolnego - nauka o teoretycznych i praktycznych problemach przygotowania człowieka do spożytkowania czasu wolnego
Związki pedagogiki czasu wolnego z innymi dziedzinami nauki - pedagogika,
- historia wychowania,
- socjologia wychowania,
- psychologia wychowania,
- filozofia wychowania,
- nauki biomedyczne
Edukacja do rekreacji - bezpośrednia edukacja jednostek,
- bezosobowa edukacja przez środki masowego przekazu.
Edukacja bezpośrednia - rodzina,
- szkoła - lekcje wychowania fizycznego,
- organizacje turystyczne,
- kluby sportowe
Edukacja bezosobowa - środki masowego przekazu,
- organizacje sportowo-turystyczne
Cele edukacji rekreacyjnej -rozbudzanie zainteresowania i potrzeb rekreacyjnych wśród dorosłych,
- kształtowanie potrzeb i postaw człowieka w zakresie rekreacji,
- zapoznanie z nowymi formami rekreacji,
- kształtowanie i utrwalanie umiejętności i nawyków aktywnego wypoczynku,
- wyrabianie umiejętności własnej oceny i decyzji wyboru form rekreacji.
Zasady edukacji rekreacyjnej - ustawiczne kształtowanie świadomości, potrzeb i nawyków,
- łączenie rekreacyjnej działalności wychowawczej pochodzącej z różnych źródeł.
Ważne czynniki edukacji rekreacyjnej - doskonalenie umiejętności obserwacji oraz oceny zjawisk i obiektów,
- nabywanie umiejętności współżycia z grupą,
- wyrobienie umiejętności dokonywania właściwych wyborów sposobu czynnego wypoczynku.
Kształcenie specjalistów rekreacji - kształcenie na kursach - TKKF, Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej,
- kształcenie akademickie - licencjaci i magistrowie.
Wspólny mianownik - KULTURA FIZYCZNA
Doskonalenie specjalistów rekreacji - kursy, np. TKKF i RCMSKF,
- studia podyplomowe
Meto dologia rekreacji - nauka o metodach badania naukowego, o skutecznych sposobach dociekania ich wartości poznawczej.
Metody myślenia - indukcja,
- dedukcja,
- analogia,
- synteza,
- porównanie,
- przeciwstawianie,
- dowodzenie,
- wnioskowanie
Metoda nauko wa Myśl musi odwzorowywać rzeczywistość.Logika opisu musi być równoległa do logiki rzeczywistości
Dwa układy sygnałów - pierwszy - bezpośrednie doznania zmysłowe,


(…)

… fizycznej, również rekreacji. Łatwość i „namacalność” badań, ale zbyt mało wysiłków na teoretyczne opracowanie wyników. Kognitywizm (psychologia poznawcza) - prąd naukowy zajmujący się badaniem wewnętrznych mechanizmów psychologicznych określających zachowanie człowieka.
Tam, gdzie nie ma refleksji teoretycznej, wiedza jest tylko kolekcją archiwaliów. René Thom
Dla praktyki nie ma nic lepszego niż dobra teoria.
8
- opóźnia spadek wydolności i sprawności, pomaga zachować zdrowie,
- wyrównuje zaburzenia i usuwa skutki niesprawności.
wiek starszy
- pomaga w utrzymaniu osiągniętej wcześniej wydolności fizycznej,
- zapobiega schorzeniom (również cywilizacyjnym i zawodowym) i działa leczniczo,
- ułatwia zachowanie równowagi wewnątrz ustroju oraz w układzie ustrój ‑środowisko,
wiek dojrzały
- pobudza rozwój fizyczny,
- podnosi wydolność,
- wyrównuje skutki przeciążenia nauką,
- ułatwia usuwanie odchyleń w rozwoju psychofizycznym.
dzieciństwo i młodość
rola ruchu
okres życia

…, i wypełnia dyspozycję z Księgi Rodzaju „idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną”.
Ślepe ścieżki
Biologowie zadowalają się opisywaniem faktów, gdyż nie są zdolni do ich zrozumienia. gromadzą informacje nic nie rozumiejąc i nie udaje się im stworzyć spójnego obrazu mechanizmów, które odkrywają. Ich wiedza stała się „cmentarzyskiem faktów” nie poddających się jakiejkolwiek syntezie. A to dlatego, że biologowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz