Pedagogika czasu wolnego

note /search

Pedagogika - pojęcia podstawowe

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1554

Pedagogika - jest nauką bo spełnia podstawowe pojęcia: - ma własne pojęcia - przedmiot badań - metodologia Każda nauka aby nazwać ją nauką musi posiadać własne pojęcia (w pedagogice takim pojęciem zasadniczym jest wychowanie czyli socjalizacja). Kształcenie ogólne łączy ludzi natomiast kształce...

Cechy programu aktywności rekreacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

Cechy programu aktywności rekreacyjnej a)      celowość, czyli ustalenie hierarchii celów cząstkowych i pośrednich umożliwiających osiągnięcie celu końcowego, b)      wykonalność, czyli prawdopodobieństwo osiągnięcia celu końcowego lub przynajmniej celów pośrednich lub cząstkowych, c)      wewn...

Fazy życia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2716

Fazy życia -      okres dzieciństwa i młodości, wzrostu i rozwoju organizmu (do 25 roku życia; anafaza), -      okres wieku dojrzałego (od 25-30 do 55-60 roku życia; mezofaza ), - okres wieku starszego (po 60 roku życia; katafaza. Nazwy „anafaz...

Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych Prozdrowotny styl życia - właściwe odżywianie, - unikanie alkoholu i nikotyny, - aktywność fizyczna, - unikanie ciągłego napięcia Czynniki prozdrowotnego stylu życia - biologiczne (10-15...

Nauczanie-ogniwa procesu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

Ogniwa procesu nauczania : Tworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego, czyli stworzenie uczącemu się warunków sprzyjających uczeniu się. Zapoznawanie z faktami. Kształtowanie pojęć - uogólnianie nowego materiału. Wiązanie teorii z praktyką. Kształtowanie umiejętności i nawyków. Utrwalanie wi...

Nurty pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1687

Nurty pedagogiki: - Naturalizm pedagogiczny , zgodnie z którym dobre jest to, co dzieje się w trakcie naturalnego, spontanicznego rozwoju jednostki. Wychowawca nie powinien więc wpływać na tok tego procesu, a jedynie ostrożnie go wspomagać. - Socjologizm p edagogiczny, zgodnie z którym w wychowa...

Pamięć - podział wg Atkinsona i Shiffrina

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576

Pamięć - podział wg Atkinsona i Shiffrina - krótkotrwała pamięć czuciowa (short-term sensory store - STSS), -  pamięć krótkotrwała (short-term memory - STM), - pamięć długotrwała (lo...

Prasa-podstawowe informacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Prasa Dzielimy na gazety oraz czasopisma. Te pierwsze sa wydawnictwem ciągłym to znaczy ukazują się codziennie lub co najmniej dwa razy w tyg. Gazety przynoszą głownie bieżące informacje bedące przedmiotem powszechnego zainteresowania. Ze względu na zasieg gazety dzielimy ją na: międzynarodowe, ...

Przedmiot badań pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3248

Przedmiot badań pedagogiki Otóż przedmiotem badań pedagogiki jako nauki jest praktyka pedagogiczna, albo praktyka edukacyjna, czyli po prostu to wszystko, co dzieje się w instytucjach oświatowych i wychowawczych. A więc to, co dzieje się w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zakład...

Przewodniki turystyczne źródłem wiedzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Impreza wolnoczasowa Pt: Przewodniki Turystyczne źródłem wiedzy Poznań 2011/2012 Celem imprezy będzie zapoznania oraz przedstawienie różnych przewodników turystycznych. Z opisanie wszystkich informacji których możemy w nich szukać. Impreza ta jest adresowana do osób lubiących podróże a także osób...