Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych - strona 1 Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych - strona 2 Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych - strona 3

Fragment notatki:


Kształtowanie motywacji wychowawczych i rekreacyjnych Prozdrowotny styl życia - właściwe odżywianie,
- unikanie alkoholu i nikotyny,
- aktywność fizyczna,
- unikanie ciągłego napięcia
Czynniki prozdrowotnego stylu życia - biologiczne (10-15%),
- środowiska zewnętrznego (25-35%),
- styl życia (50%),
- opieka medyczna (10-20%).
Skutki hipokinezji - utrudnianie właściwego przyswojenia spożytych pokarmów,
- sprzyjanie otyłości i utrudnianie jej leczenia,
- upośledzanie krążenia wieńcowego,
- upośledzanie krążenia obwodowego krwi,
- osłabianie mięśni i ścięgien,
- zmniejszanie siły mięśni,
- obniżanie wydolności,
- osłabianie zborności ruchów,
- zwiększanie ryzyka uszkodzeń stawów,
- zmniejszenie odporności na nieprzewidziane trudy życia codziennego
Fazy życia -  okres dzieciństwa i młodości, wzrostu i rozwoju organizmu (do 25 roku życia; anafaza),
-  okres wieku dojrzałego (od 25-30 do 55-60 roku życia; mezofaza),
- okres wieku starszego (po 60 roku życia; katafaza).
Składniki wychowawcze Sposób przekazu Źródło wpływów -          wpływ zróżnicowany w różnych grupach odbiorców, -          powierzchowność przyjmowanych wzorców (brak przyswojenia), -          silne oddziaływanie mody, -          duże znaczenie edukacyjne. -          upowszechnianie polityki państwa w zakresie zdrowia publicznego, -           programy edukacyjne, -          celowe działania wychowawcze, -          celowe działania mające na celu ujednolicenie wartości i wzorców. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Składniki wychowawcze Sposób przekazu Źródło wpływów -          wytwarzanie społecznie pożądanych nawyków i potrzeb w zakresie rekreacji ruchowej, -          wspieranie wzorców pożądanych i piętnowanie niepożądanych wzorców zachowań rekreacyjnych. -          głównie niecelo we i niezamierzone tworzenie norm i opinii, wywierających wpływ na jednostkę,

(…)

… i edukacyjne,
-          osobisty przykład wychowawcy,
-          wpływy osobiste, sytuacyjne i społeczne
INSTYTUCJE WSPOMAGA-JĄCE (harcerstwo, organizacje młodzieżowe, kluby sportowe itp.
Składniki wychowawcze
Sposób przekazu
Źródło wpływów
-          podniesienie na pewien poziom wiedzy o konieczności aktywności ruchowej i zdrowego sposobu życia,
-          rozpowszechnianie pożądanych wzorców czynnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz