Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji - strona 1 Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji - strona 2 Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji - strona 3

Fragment notatki:


Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji
Metody podejmowania zachowań wolnoczasowych:
Warunki zewnętrzne umożliwiające rekreacje
Bodziec inicjujący zachowanie Efektywna gotowość do realizacji Realizacja zachowań wolnoczasowe zachowań wolnoczasowych
Motywacja
(czy sami z siebie czy ktoś nas motywuje)
Ryc. Schemat procesu zachowań wolnoczasowych
Każdy rodzaj zachowania uwarunkowany jest osobowością i środowiskiem:
Osobowość- zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych odróżniający dużą jednostkę od innych. Dziedziczność, środowisko prenatalne?, doświadczenie jednostki.
Środowisko społeczne - względnie stały układ jednostek, grup oraz cech zbiorowości ludzkich wywołujących aktywność człowieka i wywierających wpływ na jego zachowanie.
Cechy zachowań wolnoczaspwych:
-autohedonizm i autoteliczność
-dobrowolność przy podejmowaniu
-bezinteresowność
-obniżony poziom samokontroli emocjonalnej
-odmienność w stosunku do innych codziennych obowiązkowych czynności
Styl życia- jest jednym z podstawowych kategorii pozwalających naukowcom na opisywanie próżnowania społecznego.
Styl życia wg Sicińskiego - zakres i formy codziennych zachowań, specyficzne dla ich usytuowania społecznego oraz postrzegane jako charakterystyczne dla danego położenia.
Instytucje wychowania do rekreacji:
-do naturalnego wychowania (rodzina)
-instytucjonalnego wychowania (szkoła, harcerstwo)
-pośredniego wychowania (zakłady pracy...)
Funkcje instytucji wychowawczych: -regulują zachowania jednostek
-zaspakajają potrzeby jednostek
-zapewniają ciągłość życia społecznego
-integrują zbiorowość.
Wychowanie jest zawsze procesem celowym ukierunkowanym na odbiorcę, procesem w którym przekazuje się ludziom określone normy, wzory zachowań, wartości obowiązujących w danej kulturze lub w danej grupie społecznej. (Socjalizacja!)
Rekreacja ruchowa a zdrowie
Według WHO zdrowie jest pełnią fizycznego i psychicznego społecznego dobrostanu człowieka a nie tylko brakiem choroby czy kalectwa.
Zdrowie to wartość, dzięki której jednostka lub grypa mogą z jednej strony analizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji, a z drugiej strony zmieniać się lub radzić sobie ze środowiskiem.
Zatem zdrowie to nie tylko cel i stan ale i wartości.
Promocja zdrowia: to nowy ruch społeczny, którego głownym zadaniem jest zapobieganie chorobom. Jest to możliwe poprzez: właściwe odżywianie, dobrą opiekę medyczną, aktywność ruchową, nowy prozdrowotny styl życia.


(…)

… świadomości?, silna funkcja kontrolna
Realizowana prawidłowo rekreacja fizyczna może:
-przeciwdziałać wadom postawy,
-zapobiegać chorobom cywilizacyjnym,
-niwelować skutki długotrwałych stresów,
-hamować procesy inwolucyjne.
Regularna aktywność ruchowa to jeden z najsłabiej realizowanym wzorów zachowań w czasie wolnym we współczesnej Polsce.
Często to właśnie dzięki rekreacji ruchowej można sobie radzić z wieloma życiowymi niepowodzeniami. Systematyczna aktywność ficzyczna bywa również pomocna przy eliminowaniu skutków permanentnych stresów.
Rola aktywności ficzycznej w cyklu życia człowieka
Fazy życia człowieka:
-anafaza- faza dzieciństwa i młodości, okres wzrostu i rozwoju organizmu do 25 roku życia, korzystnie stymuluje rozwój organizmu, pomafa w korekcji odchyleń psychofizycznych,
-mezofaza- faza wieku dojrzałego (od25-30 do 55-60 r.ż.)-utrzymanie wcześniej zdobytej aktywności fizycznej pomocna w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych,
-katafaza- faza wieku starszego (po 60 r.ż.)- opóźnia procesy ewolucyjne, utrzymuje zdrowie na odpowiednim poziomie.
Kompetencje i struktura rekreacji
To dyspozycje osobowościowe warunkujące skuteczność wykonywania określonych czynności.
Podział kompetencji…
….
Prozdrowotny styl życia służy utrzymaniu zdrowia i zapobieganie chorobom:
-właściwe odżywianie,
-unikanie alkoholu i nikotyny,
-aktywność fizyczna,
-unikanie permanentnego stresu.
Czynniki warunkujące zdrowie:
-czynniki biologiczne (genetyczne) 10-15 %
-czynniki środowiska zewnętrznego 25-30%
-czynniki związane ze stylem życia 50%
-efekty opieki zdrowotnej 10-20%
Hipokinezja - niedobór ruchu bądź brak ruchu:
-utrudnia racjonalne wykorzystanie spożytych pokarmów,
-sprzyja otyłości i utrudnia jej leczenie,
-upośledza krążenie wieńcowe krwi,
-osłabia ścięgna i mięśnie,
-zmniejsza siłę mięśniową,
-osłabia koordynację ruchową,
-zwiększa ryzyko uszkodzeń stawów,
-zmniejsza odporność na trudy życia dnia codziennego.
Wychowanie do rekreacji
Źródło wpływu Sposoby wpływu Korzyści i efekty
Rodzina intencjonalne działania…
… uzyskuje się poprzez jezyk ciała
38% poprzez ton głosu
7% poprzez treść wypowiedzi.
Co się składa na komunikację niewerbalną: gestykulacja, dotyk i kontakt fizyczny, dźwięki paralingwistyczne, kanał wokalny, dystans fizyczny między rozmówcami.
Autoprezentacja- proces kontrolowania przez nas sposobu w jaki postrzegani jesteśmy przez otoczenie. Zazwyczaj działania autoprezentacyjne są realizowane w trybie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz