Aktywne formy rekreacji

note /search

Rekreacja-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aktywne formy rekreacji
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3430

Rekreacja to sposób uzyskania rozrywki lub osiągnięcia odnowy względnie jako odnowę sił oraz kondycji psychicznej do pracy” słowniku Webstera zespół zachowań, które podejmowane są poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi. Służą one wypoczynkowi, rozrywce oraz rozwojowi psychospołecz...

Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aktywne formy rekreacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3220

Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji Metody podejmowania zachowań wolnoczasowych: Warunki zewnętrzne umożliwiające rekreacje Bodziec inicjujący zachowanie Efektywna gotowość do realizacji Realizacja zachowań wolnoczasowe zachowań wolnoczasowych Motywacja (czy sami z siebie czy k...

Rekreacja-formy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aktywne formy rekreacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1701

Kultura fizyczna - zespół biologicznych i organizacyjnych oddziaływań i poczynań ukierunkowanych na wykorzystanie różnych form i rodzajów ruchowej aktywności człowieka dla uzyskania określonych efektów w działalności zawodowej, w uzyskaniu wyników sportowych, dla usprawnienia ruchowego oraz dla u...

Sposoby kształtowania wydolności fizycznej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aktywne formy rekreacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1974

Sposoby kształtowania wydolności fizycznej Rekreacyjny trening wytrzymałościowy: Metoda ciągła- to długotrwałe 20-40 min dynamiczne wysiłki fizyczne, wykonywane z intensywnością submaksymalną na poziomie lub poniżej intensywności odpowiadającej progowi mleczanowemu lub wentylacyjnemu, Metoda in...

Metodyka rekreacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Aktywne formy rekreacji
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3318

1. Metodyka rekreacji To droga postępowania oparta na zbiorze praktycznych wskazówek zasad diagnozowania i prognozowania potrzeb oraz sposobów kierowania procesem rekreacji z wykorzystaniem form, środków i metod pozwalających na uzyskanie optymalnego wykorzystania czasu wolnego dla utrzymania zd...