Metodyka rekreacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka rekreacji - strona 1 Metodyka rekreacji - strona 2 Metodyka rekreacji - strona 3

Fragment notatki:


1. Metodyka rekreacji
To droga postępowania oparta na zbiorze praktycznych wskazówek zasad diagnozowania i prognozowania potrzeb oraz sposobów kierowania procesem rekreacji z wykorzystaniem form, środków i metod pozwalających na uzyskanie optymalnego wykorzystania czasu wolnego dla utrzymania zdrowi, wypoczynku, rozrywki lub samorealizacji.
W dużym stopniu korzysta z metodyki innych dziedzin kultury fizycznej, zwłaszcza z metodyki wychowania fizycznego i sportu.
2. Animator rekreacji ruchowej powinien dysponować zakresem wiedzy -określanie celów, zadań oraz roli rekreacji ruchowej w zależności od potrzeb i oczekiwań psychofizycznych człowieka.
-sposoby osiągania zakładanych celów i zadań oraz relacje zachodzące pomiędzy walorami osobniczymi a celem rekreacji w aspekcie skutków biologicznych i społecznych
-prowadzenie procesu wychowania do uczestnictwa w działalności rekreacyjnej.
-diagnozowanie osobnicze, gruntowe i środowiskowe oraz kształtowanie prognozy krótko-średnio-długodystansowej
-opracowanie planów i programów rekreacyjnych z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych i grupowych i rodzinnych.
-znajomość form, metod i środków stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu czynności ruchowych
-ocena skuteczności stosowanych zasad i form dydaktycznych oraz organizacyjnych w procesie nauczania i doskonalenia umiejętności ruchowych
-organizowania i prowadzenie różnorodnych imprez rekreacyjnych -ustalenie najbardziej wartościowych postaw animatora rekreacji i sposobów jego oddziaływania -umiejętności ruchowe pozwalające na swobodna prezentację nauczanych elementów technicznych -skuteczne organizowanie i prowadzenie procesu odnowy psychfizycznej, rozrywki i samodoskonalenia.
-znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny prowadzenia zajęć oraz posiadanie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej -nieustanne dążenie do doskonalenie własnego warsztatu dydaktycznego poprzez udział w dokształcaniu oraz samokształceniu prowadzonym na podstawie wiedzy z zakresu rekreacji i pozostałych dyscyplin kultury fizycznej
3. Środki i formy dydaktyczne stosowane w rekreacji
I. Kulturowe uwarunkowania aktywności ruchowej -dochodzi do (spontanicznego) powstania nowych form aktywności ruchowej
-przenoszenie kompleksowej formy aktywności ruchowej z jednego modelu kulturowego do innego
Interkulturowe cele rekreacji-są uniwersalne dla wszystkich wielkich kultur świata (aktywność ruchowa ma wpływ na prawidłowy wypoczynek, rozrywkę i odprężenie psychiczne sprzyja samorealizaji)
-zakres możliwości programowych rekreacji przebiega od kultur Zachodu do kultury Wschodu
II. Środki dydaktyczne rekreacji ruchowej - to obiekty, urządzenia, przyrządy, przybory oraz pomoce naukowe świadomie wykorzystywane do osiągniecia celów rekreacji


(…)


-zasada zróżnicowania treści i form kształcenia
-zasada permanentnej edukacji
- zasada zachowania bezpieczeństwa na zajęciach
-zasada świadomości
-zasada aktywności
-zasada poglądowości
-zasada systematyczności
-zasada dostępności
- zasada trwałości -zasada zdrowotności
-zasada wszechstronności
6. Metody nauczania
To sposoby wykorzystania form i środków dydaktycznych za pomocą których uczestnicy zajęć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz