Rekreacja-formy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekreacja-formy - strona 1 Rekreacja-formy - strona 2 Rekreacja-formy - strona 3

Fragment notatki:


Kultura fizyczna - zespół biologicznych i organizacyjnych oddziaływań i poczynań ukierunkowanych na wykorzystanie różnych form i rodzajów ruchowej aktywności człowieka dla uzyskania określonych efektów w działalności zawodowej, w uzyskaniu wyników sportowych, dla usprawnienia ruchowego oraz dla uzyskania określonych reakcji organizmu w procesie odnowy biologicznych sił i twórczych zdolności człowieka.
Celem rekreacji jest przyśpieszenie procesu odnowy biologicznych sił i twórczych zdolności człowieka, znajdującego się w warunkach znacznej intensyfikacji stylu i trybu życia, wynikających z udziału w procesach produkcyjnych a także związanych z biospołecznymi skutkami przemian ewolucyjnych.
Techniki i metody badawcze przydatne w ocenie biologicznych podstaw re kreacji : I. Antropometria: pomiar różnych wielkości różnych części ciała, informacje o wielkości i proporcjach różnych części ciała, techniki antropometryczne, charakterystyki antropometryczne, pomiary antropometryczne. II. Pomiary cech fizjologicznych III. Pomiar sprawności fizycznej.
Biospołeczne skutki ewolucji człowieka : przyjęcie pionowej postawy oraz dwunożnego sposobu lokomocji, silny rozwój i różnicowanie systemu nerwowego, pojawienie się ludzkiej pracy, powstanie ludzkiego społeczeństwa ze wszystkimi konsekwencjami i skutkami.
Biologiczne i społeczne skutki ewolucyjnych przemian : redukcji uległy funkcje zmysłów, aktywność ruchowa została przekształcona (zmniejszona wytrzymałość, szybkość, wzmocnienie koordynacji), przyjęcie spionizowanej postawy ciała prowadzi do zmiany funkcji kręgosłupa, spłaszczeniu uległa klatka piersiowa, zwolnienie kończyny górnej od funkcji podporowej na organ chwytno- manipulacyjny, przekształceniu uległa miednica, wydłużeniu uległa kończyna dolna, redukcja części twarzowej czaszki, przebudowa ukł. mięśniowego.
Zmiany zachodzące w procesie ewolucyjnych przemian - przyjęcie spionizowanej postawy (niekorzystne dla ukł. krążenia, obciążenie kości dolnych), zmniejszenie spontanicznej aktywności ruchowej (obciążony ukł. nerwowy), zmiany funkcji zmysłów, zmniejszenie śmiertelności (zwiększenie populacji ludzkiej, gęstości zaludnienia na małych obszarach, pojawienie się nowego sztucznego środowiska, ograniczenie lub wyeliminowanie naturalnej selekcji osobników niepełnosprawnych biologicznie).
Zagrożenia : a) globalne- pochodne przemian ewolucyjnych ( nie mamy wpływu ale możemy łagodzić ich skutki i przeciwdziałać pogłębianiu się,) b)regionalne- nasilenie schorzeń ukł. krążenia, nowotworów (nadumieralność mężczyzn w wieku produktywnym, nieustabilizowana sytuacja demograficzna kraju, „plagi społeczne” np. samobójstwa.
Osobniczy rozwój człowieka , zamiennie nazywany również rozwojem ontogenetycznym- to zespół procesów kierowanych, nieodwracalnych, powiązanych wzajemnie ze sobą, kształtujących organizm osobnika od zapłodnienia do śmierci. Proces ten ujmujemy w aspektach: biologicznym (zmiany motoryczne, fizjologiczne), psychicznym ( ukształtowanie się struktur centralnego ukł. nerwowego), społecznym (ukształtowanie człowieka, dojrzałości do spełnienia ról w społeczeństwie).


(…)

… te prowadzą do ujawnienia się i rozwijania patologii biologicznych.
Fizjologiczne podstawy rekreacji:
Wydolność fizyczna- zdolność do ciężkich i długotrwałych wysiłków fizycznych wykonywanych z udziałem dużych grup mięśniowych
Tolerancja wysiłkowa- zdolność do wykonywania określonych wysiłków bez większych zmian w środowisku wewnętrznym lub zaburzeń czynności narządów wewnętrznych
Ograniczenie aktywności…
… statycznych w wykonywaniu czynności ruchowych zwiększają wybitnie uciążliwość pracy.
Wysiłki dynamiczne- występują przerwy a skurczu mięśnia. Możliwe jest dostarczenie substratów energetycznych, tlenu oraz dyfuzja produktów przemiany materii z mięśni do naczyń krwionośnych.
Wydolność fizyczna jako zintegrowany wskaźnik zdrowia:
Zdrowie to optymalny dobrostan fizyczny, psychiczny i socjalny, a nie tylko brak…
… wysiłkowej; stabilizacji optymalnego ciężaru ciała; zachowania zadawalającej siły mięśniowej mięśni szkieletowych zaangażowanych w wykonywanie wysiłków fizycznych oraz mięśni stabilizujących stawy kręgosłupa i tworzących „mięśniowy gorset kręgosłupa”; korzystnego wpływu na sferę psychiczną; zapobiega powstawaniu i rozwojowi metabolicznych chorób cywilizacyjnych; korzystnego wpływu na proces leczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz