Przemoc ideologiczna - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc ideologiczna - omówienie - strona 1 Przemoc ideologiczna - omówienie - strona 2 Przemoc ideologiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


PRZEMOC IDEOLOGICZNA Destrukcyjne oddziaływanie siłowe podporządkowane dwojakim zadaniom: Realizacja własnego systemu wartości, własnej wizji społeczeństwa, projektu i eksperymentu ustrojowego - poprzez upośledzenie lub zniszczenie alternatyw ideowych, kulturowych; Wykazywanie i potwierdzanie własnej wyższości (ideowej, moralnej, kulturalnej) nad prześladowanym, represjonowanym lub tępionym obozem konkurencyjnym, przeciwstawnym. Na każdej płaszczyźnie - fizycznej, ekonomicznej, psychicznej. Przemoc fizyczna o charakterze ideologicznym Fizyczne nękanie i wytrzebienie - częściowe lub całkowite - kategorii i grup społecznych uznanych za wrogie lub obce ideologicznie. Przykłady historyczne : Działalność inkwizycji (ściganie i zwalczanie - rzeczywistych, jak i domniemanych - heretyków, czarownic, posunięte aż do fizycznej eksterminacji (spalenie na stosie, ścięcie, uduszenie, łamanie kołem), oskarżenie i skazanie na podstawie zeznań wymuszonych torturami; Pogrom robotników po upadku Komuny Paryskiej Eksterminacja wrogów klasowych (rzeczywistych, jak i urojonych) w praktyce leninizmu, stalinizmu, maoizmu Eksterminacja zwolenników lewicy w dyktaturze Pinocheta w Chile Pogromy ludności żydowskiej Rzezie w konfliktach etnicznych Przemoc ekonomiczn a o charakterze ideologicznym Gnębienie i dążenie do likwidacji - środkami ekonomicznymi - grup ideologicznie napiętnowanych, uznanych za wrogie lub obce ideologicznie względnie za „zbędne” z punktu widzenia własnej wizji ideologicznej. W skrajnym przypadku: ekonomiczne formy represji i eksterminacji nawet wbrew własnym interesom ekonomicznym sprawców. Typowe formy zideologizowanej przemocy ekonomicznej: Arbitralne kształtowanie warunków życia i źródeł utrzymania grup podporządkowanych - aż do granicy zagrożenia dla ich egzystencji Dostęp do dóbr jako nagroda, ich niedostępność jako kara, represja za niepożądane postawy, dążenia Sterowanie gospodarką jako narzędzie arbitralnej selekcji społecznej (klasowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej)
Przykłady: Przymusowa, brutalna kolektywizacja w ZSRR
Klęska głodu na Ukrainie Polityka okupanta w Generalnej Guberni Przemoc psychiczna o charakterze ideologicznym Typowe formy : agresywna agitacja polityczna (np. wyborcza), agresywna propaganda (propaganda nienawiści, pogardy - klasowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej; propagowanie postaw fanatyzmu, ekstremizmu, indoktrynacja - zwłaszcza totalna (= pranie mózgu)


(…)

…)
Socjalizacja młodych bojowników „świętej wojny” w ugrupowaniach fundamentalistycznych (talibowie, wahabici); zwłaszcza: wychowywanie terrorystów-samobójców Rasistowska indoktrynacja i socjalizacja w RPA (przemoc nie tylko w stosunku do czarnej ludności, ale również w stosunku do nieprawomyślnych białych, nieakceptujących segregacji i dyskryminacji rasowej)
Klerykalny ekstremizm w przekazie Radia Maryja 5

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz