Rodzaje przemocy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje przemocy - strona 1 Rodzaje przemocy - strona 2 Rodzaje przemocy - strona 3

Fragment notatki:


RODZAJE PRZEMOCY Kryterium: zastosowane środki, rodzaj użytej destrukcyjnie siły Przemoc Fizyczna Ekonomiczna Psychiczna Uwaga: Tylko abstrakcyjnie jest to podział rozłączny. W praktyce ten sam sposób działania może w sobie łączyć cechy przemocy fizycznej i psychicznej. Przemoc fizyczna : takie użycie siły fizycznej, które zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu innych ludzi, zmierza do ich okaleczenia lub śmierci. Przykłady przemocy fizycznej w życiu publicznym : działania bojówkarskie (ataki na konkretne osoby - np. ciężkie pobicie /także ze skutkiem śmiertelnym/, akty wandalizmu wobec mienia) = przykład: „Noc kryształowa” w III Rzeszy brutalne „pacyfikacje”, rozpędzanie zgromadzeń publicznych i manifestacji = klasyczny przykład: kozackie szarże na demonstrantów w carskiej Rosji zamachy - spektakularne zabójstwa konkretnych osób akty skrytobójstwa (np. porwania i zabójstwa w działaniach „szwadronów śmierci”), zamachy terrorystyczne o zasięgu zbiorowym (masowe ofiary) tortury wobec więźniów, rytualne kaźnie (np. łamanie kołem, wbijanie na pal, palenie na stosie) pogromy, masakry, rzezie itp. egzekucje (np. hitlerowska praktyka „odpowiedzialności zbiorowej” za działania partyzanckie) Przemoc ekonomiczna : destrukcyjne uderzenie w źródła zasilania układu społecznego, źródła utrzymania określonych grup społecznych lub jednostek. Przykłady: tradycyjne formy grabieży wojennej ; obok żywiołowych form rabunku w toku działań wojennych - kontrybucje i konfiskaty podboje kolonialne dokonywane drogą zbrojną niewolnicza praca przymusowa , skutkująca zagładą całych populacji brutalne formy wywłaszczenia sprowokowana przez Stalina klęska głodu na Ukrainie w latach trzydziestych, okupacyjna praktyka w GG (ograniczone racje żywnościowe, zakaz handlu mięsem) hitlerowska blokada Leningradu zagłodzenie i wyniszczenie pracą jeńców wojennych (np. los jeńców radzieckich w obozach hitlerowskich) Przemoc psychiczna : destrukcyjne oddziaływanie na psychikę człowieka - tzn. takie, które uniemożliwia mu zachowanie równowagi psychicznej, poczucia tożsamości i godności, sensu życia, podtrzymanie więzi z innymi, motywacji i zdolności do życia oraz współżycia z innymi. Skutki przemocy psychicznej: zakłócenie lub przekreślenie procesów samoregulacji psychicznej (samokontroli, autoidentyfikacji) oraz procesów przystosowania społecznego.

(…)

…, wykluczenia (=> przykład: rytualne akty pogardy, nagonki). Przemoc psychiczna czyni człowieka potrójnie bezbronnym: wobec ataków wroga, dezaprobaty lub obojętności otoczenia, dezintegracji własnej osobowości.
Szczególna, kameralna forma przemocy psychicznej: MOBBING Publiczne formy przemocy psychicznej * “pranie mózgów” - jako skrajnie destrukcyjna i zniewalająca forma indoktrynacji [zob. książka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz