Selekcja kandydatów do pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Selekcja kandydatów do pracy - wykład - strona 1 Selekcja kandydatów do pracy - wykład - strona 2 Selekcja kandydatów do pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4
Selekcja kandydatów do pracy.
Egzamin: 30.01.2012 - 8.30, aula B
Selekcja kandydatów - polega na sprawdzaniu przydatności kandydatów za pomocą adekwatnych metod i technik, porównaniu kandydatów między sobą, uszeregowaniu ich oraz wyborze najlepszego (najlepszych), który w największym stopniu spełnia podstawowe wymagania.
Wybiera się kandydatów, którzy spełniają w największym stopniu oczekiwania optymalnego w danych warunkach
Metody selekcji kandydatów:
Analiza dokumentów:
Życiorys zawodowy (Curriculum Vitae)
List motywacyjny
Dyplomy
Świadectwa (potwierdzające posiadane kwalifikacje)
Referencje (i świadectwa pracy)
Uprawnienia
Dorobek (wykaz osiągnięć)
Wywiady selekcyjne, czyli:
Rozmowy kwalifikacyjne
Testy selekcyjne - mające na celu rozpoznanie cech i umiejętności
Analiza dokumentów:
CV:
Curriculum Vitae
Życiorys zawodowy - jest osobistym „dokumentem sprzedaży”
Cele CV:
Zaprezentowanie wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (nad pozostałymi kandydatami)
Doprowadzenie do tego, aby pracodawca zaprosił na rozmowę kwalifikacyjną
Rodzaje CV:
Chronologiczny - po danych osobistych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) najczęściej w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest przebieg pracy (lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań, osiągnięcia zawodowe). Dalej zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach. Jest to układ najczęściej stosowany przy aplikowaniu o pracę.
Opisując lata nauki pomija się najwcześniejsze etapy edukacji
Celowy - wymieniane są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Ten układ ma za zadanie przedstawić pracodawcy konkretną wizję pracy, jaką przyszły pracownik ma zamiar realizować. Może być używany przez osoby o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu.
Funkcjonalny - szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży. Główne zadanie tego CV to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść, Np. z powodu przerw w zatrudnieniu czy wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska. Stosują go również osoby chcące zatrudnić się w branży czy na stanowisku odmiennym od dotychczasowego.
Życiorysu zawodowego nie tytułuje się.


(…)

… powinien być napisany na komputerze i zajmować jedną stronę A4.
W życiorysie zawodowym nie umieszcza się daty jego napisania, ani odręcznego podpisu osoby starającej się o pracę. (Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracodawca zobliguje nas do zamieszczenia na dole życiorysu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, - ale to jest pod pis klauzuli a nie samego CV)
List motywacyjny - stanowi uzupełnienie…
… sformalizowania:
Wywiad swobodny - posiada niesformalizowaną strukturę. Jego głównym celem jest zobaczenia kandydata.
Wywiad semi-zorganizowany - charakteryzuje się częściową formalizacją niektórych części rozmowy kwalifikacyjnej.
Wywiad zorganizowany - jest szczegółowo zaplanowany i przeprowadzany według ustalonego wzorca.
Efekt pierwszego wrażenia:
(10-30 sekund kontaktu z nowopoznaną osobą)
7% to, co mówimy (treść)
38% dźwięk naszego głosu (jak mówimy - nie należy mówić ani za szybko ani za wolno; niższy głos - bardziej wiarygodny)
55% „mowa ciała
Podawanie ręki
To jak siadamy
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz